Se adresse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

« Tilbage
Carsten Brender  -  
d. 5. marts 2024
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
 
Jfr. HGCs vedtægter § 9 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:
 
Onsdag den 20. marts kl. 18.30  
Helsingør Hallen, Gl. Hellebækvej 63, Helsingør (Loungen)
 
Dagsorden jfr. vedtægterne (§ 10):
1:        Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller advokat Mads Cramer Kam.
2:        Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3:        Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4:        Forelæggelse af budget 2024 og fastlæggelse af evt. indskud og medlemskontingenter
5:        Forslag fra bestyrelsen (forslagene er medsendt – bilag 1)
6:        Forslag fra medlemmer (forslagene er medsendt – bilag 2)
7:        Valg af bestyrelsesmedlemmer
a.         Formand for 2 år.
Carsten Brender modtager genvalg.
b.         Næstformand for 1 år.
Lars Kastberg stiller op til denne post.
c.         Bestyrelsesmedlem for 2 år.
d.         Bestyrelsesmedlem (p.t. vakant) for 2 år.
Bestyrelsen er bekendt med at Morten Buckhøj, Lars Kroløkke og Søren Lolk kandiderer til de to bestyrelsesposter.
Der er mulighed for at opstille til posterne på generalforsamlingen.
8:        Valg af handicapkomite
Poul Ege Poulsen er på valg. Poul ønsker ikke genvalg.
Kandidater imødeses.
9:        Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Statsaut. Revisor Peter Kallermann.
10:      Eventuelt
 
Regnskab, forslag fra medlemmerne m.m. findes via dette link.
 
 
Med venlig hilsen
 
Carsten Brender                         Ann Schjødt                                 Anne Brown Pade
Formand                                      Næstformand                             Kasserer
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
10. april 2024
Sponsor arrangement
Årets første sponsor arrangement blev afholdt mandag aften i klubhuset med flot fremmøde af vores mange sponsorer
Læs mere
5. april 2024
Restaurant Foqus menu og åbningstider
Læs mere her om de lækre menuer ...
(opdateret)
Læs mere
5. marts 2024
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
Læs mere
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970