Se adresse

Mandagsmatcher

MandagsmatcherMandagsmatcher er en hyggelig og uformel anledning til at prøve dine golffærdigheder af i samvær med andre nyspillere. Mandagsmatcher giver samtidig en god forsmag på, hvad det vil sige at spille med i en ”rigtig” match eller turnering – og for spillere på par 3-banen kan det være et godt skridt på vejen til at opnå DGU-kortet, som giver mulighed for f.eks. at spille på andre baner.

Hvem kan deltage i mandagsmatcher?
· Spillere med handicap 32+ og med spilleret på 18-hullers-banen
· Spillere med spilleret på par 3-banen (nyspillere og let øvede)

Hvornår spiller vi mandagsmatcher?
Vi spiller hver mandag i sæsonen. Åbningsmatchen er mandag den 24. april. Afslutningsmatchen er mandag den 25. september. 

Hvad tid spiller vi mandagsmatcher på 18 hullers-banen?
Spillere med handicap 32+ og med spilleret på 18-hullers-banen spiller mandag.
  • På for-9 fra tee1 (løbende start) fra kl. 15.45-18.57
  • På bag-9 fra tee 10 (løbende start) fra kl. 17.51 og frem.
Hvad tid spiller vi mandagsmatcher på par 3-banen?
Par 3-bane-spillere mødes ved hul 1 på par 3-banen senest kl. 17.15. Der er gunstart (samlet start) kl. 17.30.

Hvad gør du for at deltage?
  1. Betale et engangsbeløb på kr. 300,- ved tilmelding til turneringerne i GolfBox. Beløbet dækker hele sæsonen og bliver brugt til indkøb af præmier.
  2. Tilmelde dig hver mandagsmatch, du ønsker at deltage i. Det gør du i Golfbox (se nedenfor) senest 7 dage (inden midnat) før den mandag, du ønsker at spille. Tider, der ikke anvendes, frigives seks dage før matchen spilles, så andre kan benytte de frigivne tider. 
  3. Melde din ankomst på matchkontoret senest 15 min. før turneringsstart for at få dit scorekort.

Hvordan melder du fra en mandagsmatch?

Afmeld dig på turneringen i GolfBox hurtigst muligt, så vi (og dine holdspillere) ikke står og venter på dig. Du går ind i GolfBox under den pågældende turnering og klikker på tilmeld, og du vil blive mødt med en mulighed for at slette dig fra turneringen. Dette lader sig gøre, sålænge det er muligt at tilmelde sig.

Hvis du melder fra efter tilmeldingsfristens udløb, skal du skrive til hgcmandagsmatch@gmail.com.


Spil-og-spis
Mandagsmatcherne erstattes tre gange i løbet af sæsonen af spil-og-spis-matcher. De mandage spiller vi allesammen på par 3-banen med gunstart kl. 17.30, og vi slutter af i klubhuset med fælles middag (for egen regning) og præmieuddeling.

Du tilmelder dig på samme måde, som du tilmelder dig mandagsmatcher. Afregning for middagen ordnes direkte med restauranten.


Holdkaptajner
Holdkaptajner er mere erfarne klubmedlemmer, der hjælper til i forbindelse med matcherne. Nogle gange, hvis der er plads, spiller de med. Holdkaptajnerne bidrager til, at alle føler sig velkomne og trygge på banen og hjælper med at svare på spørgsmål. Holdkaptajnerne skal ikke belære, undervise eller rette på spillerne, medmindre det drejer sig om regler og etikette i relation til det aktuelle spil.

Order of Merit 
Order of Merit er en form for rangliste, der løber over hele sæsonen for dem, der deltager i de almindelige mandagsmatcher. Jo bedre, du spiller, og jo oftere du deltager, jo højere kommer du til at ligge på ranglisten. Der tildeles point til de 10 bedste spillere i matcherne – dels på 18-hullers-banen, dels par 3-banen. Der uddeles præmier i forbindelse med Spil-og-Spis-matcherne og ved afslutningsmatchen.

Gå til Order of Merit.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970