Se adresse

Fokusgruppe Begynderkursus

Fokusgruppe for begynderkurser
HGC’s uddannelsesprogram for nyspillere følger DGU’s anbefalinger og gennemføres af klubpro’en og hans hjælpere. Gennemførelsen af programmet forvaltes af fokusgruppen for begynderkurser, mens klubpro’en og dennes trænerassistenter forestår den praktiske træning.

Opgave.
Fokusgruppen skal
  • i samarbejde med Nyspillerudvalget og i samråd med klubpro’en planlægge, tilrettelægge og gennemføre begynderkurserne. Herudover skal fokusgruppen sikre en aftale med underviseren til ”regel- og etikettelektionerne”.
  • være repræsenteret ved kursernes opstart og afslutning for at danne røde tråd fra lektion til lektion samt støtte klubpro’en og evt. nyspillerne med praktiske gøremål.
  • forvalte de golfsæt, som Nyspillerudvalget har til rådighed til udlån til nyspillerne.
Fokusgruppens hjælpetrænere skal
  • bistå ved træning undervisning af nyspillerne
  • igangsætte og gennemføre udvalgte øvelser
  • forestå gruppetræning
  • i samarbejde med træneren evaluere den enkelt spillers udvikling med henblik på banetilladelse m.v.
Ressourcer.
Fokusgruppen består af 1 tovholder og 2–3 medlemmer.
Antallet af hjælpetrænere afhænger af antallet af nyspillere.

Mødevirksomhed.
Fokusgruppen: 2–3 møder inden sæsonen til planlægning af sæsonens kurser.
Træner assistent: 1 – 2 gange gennem sæsonen.

Kursusaktivitet.
Hjælpetræneren skal afse op mod 24 timer fordelt på 8 uger.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970