Se adresse

Kontingentsatser m.m.

Betaling for greenfee sker ved bestilling af starttid – afbestiller du fra senest 12 timer inden din starttid, refunderes hele beløbet uanset årsagen til afbestillingen. Hvis hele, eller størstedelen af runden bliver afbrudt pga regn/vejrlig, får du en greenfee-voucher til en runde en anden dag hvor vejret er bedre! Ved afbestilling ring 49 21 29 70.

Oplysninger om kontingent satser, leje af skabe mm.

Kontingentsatser og betalingsterminer fra 1. august 2024

Alle priser er i DKK  Årskont. 1/2-årligt Betaling pr. måned
Seniorer fra 25 år, kontingent inkl. frie bolde: 9.000 4.500 750
Hverdags/flex-medlemskontingent med ret til spil på hverdage og i weekenden til gæste-greenfee: 6.550 3.275 546
(Unge under uddannelse, som overgår til senior, forbliver yngre ved fremvisning af studiekort)      
Yngre fra 22 år, kontingent inkl. frie bolde:  4.100 2.050 342
Ynglinge fra 19 år, kontingent inkl. frie bolde: 4.100 2.050 342
Juniorer, kontingent inkl. frie bolde: 3.100 1.550 258
Spilleret på par 3 banen, +19 år, gælder også passive med spilleret på par 3-bane: 2.650 1.325 221
Passive: 1.450 725 121
       
Par 3-bane-medlemskab, juniorer under 19 år: 1950 975 166

Betalingsterminer

HGC opkræver kontingent efter følgende regler: Første betaling efter indmeldelse betales der for de første 6 mdr.. Derefter betales der månedligt (hver den første i måneden) efter indmeldelsen. 

Skabsleje betales 1/2-årligt: 1. januar og 1. juli.

EKS.
Indmeldelse 1.1.2019, betalt 6 mdr. kontingent.
Betalingsterminerne bliver derfor fremover følgende: Pr. 1.2.2019 = juli måned 2019

Pr. 1.3.2019 = august måned 2019
Pr. 1.4.2019 = september måned 2019
Pr. 1.5.2019 = oktober måned 2019
Pr. 1.6.2019 = november måned 2019
Pr. 1.7.2019 = december måned 2019
Pr. 1.8.2019 = januar måned 2020
Pr. 1.9.2019 = februar måned 2020
Pr. 1.10.2019 = marts måned 2020
Pr. 1.11.2019 = april måned 2020
Pr. 1.12.2019 = maj måned 2020
Pr. 1.1.2020 = juni måned 2020

Osv.

Tilmelding til Betalingsservice

Det koster klubben både tid og penge at udsende, opkræve og bogføre kontingent fra medlemmer, der ikke er tilmeldt BetalingsService over PBS!

Derfor er det et must, at du tilmelder dig til Betalingsservice. Så bliver din fremtidige kontingent til Helsingør Golf Club betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken – og for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Du undergår også kedelige rykkere og gebyrer på 50 kr.

Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Klubbens PBS nummer: 02819988      Deb.gr.nr.: 00001 

Læs vejledning her, før du starter!
Ved tilmelding, hav dit nem-id parat. Efter udfyldelsen af cpr-nr. (10 tal uden bindestreg ), bank reg. og kontonr. (tal uden bindestreg), skriv dit medlemsnummer (uden 4) i kundenummerbenævnelse. Sæt flueben i "jeg har læst og accepteret generelle regler" for debitorer i betalingsservice. Herefter ændrer tilmeldingsknappen farve, og du kan godkende med dit nem-id.   

OBS: Du kan ikke tilmelde dig på iPad.

Har du problemer med tilmeldingen, kan du komme forbi kontoret, så hjælper vi dig.
Husk konto-nr. til bank og nem-id.

Buggyleje


Medlemmer i klubben kan leje buggys på lige fod med gæstespillere.

Prisen for leje af en buggy - 18 huller - er kr. 200,-
Prisen et 10-turs-kort for medlemmer er kr. 1500,-

Passiv medlemsskab

Passive medlemmer i Helsingør Golf Club med max. hcp. 36,0 kan spille greenfee max. 5 gange på et år mod at betale greenfee svarende til "Gæst med medlem". Denne ordning er en særlig ordning  indført i Helsingør Golf Club med henblik på at give de passive medlemmer mulighed for at fastholde kontakten til klubben. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens matcher. Bemærk: Denne ordning gælder kun for passive medlemmer i Helsingør Golf Club.

Passivt medlemskab med spilleret på par 3 banen er en mulighed for tidligere medlemmer, det giver mulighed for stadig at være aktiv i klubben, og giver samtidig mulighed for 5 gange på et år at spille greenfee på stor bane.

Priser og betingelser for skabsleje

Leje
 • Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.
 • Skabslejen opkræves således manuelt fra start på leje af skab til dato for betalt kontingent.
 • Opkrævning af skabsleje foretages 1/2-årlig 1. april og 1. oktober
Den årlige leje pr. 1. januar 2023 efter index-regulering er fastsat til følgende:
 
  Årlig leje 1/2-årlig leje
80 cm skab kr. 610 kr. 305
Junior skab kr. 400 kr. 200
El-skab kr. 1.120 kr. 560
Scooterplads/skab kr. 2.238 Kr. 1.119


Anvendelse af det lejede
 • Det lejede må kun anvendes til opbevaring af golftilbehør og må ikke anvendes til andet formål.
 • Medlemmets adgang til det lejede følger bagkælderens åbningstider (der bliver løbende orienteret på hjemmesiden).
Fremleje
 • Medlemmet må ikke fremleje eller bytte sit skab til/med andre, dog med undtagelse af nær­me­­ste fa­mi­lie (ægtefæller/forældre/børn/søskende).
Opsigelse
 • Medlemmet kan opsige leje af skabet senest den 1. maj og 1. november til fraflytning henholdsvis den 30. juni og 31. december.
 • Opsigelsen skal være skriftlig.
 • Såfremt medlemskabet af Helsingør Golf Club opsiges eller medlemmet bliver passivt medlem af Helsingør Golf Club, vil leje af skabet samtidig blive opsagt til fraflytning pr. opsigelsestidspunktet for medlemskabet eller overgangen til passivt medlemskab.
 • Skabet kan overtages af ægtefælle i tilfælde af skilsmisse/dødsfald, såfremt ægte­fæl­lerne har benyttet skabet i fællesskab.
 • Helsingør Golf Club kan opsige lejemålet med omgående virkning, såfremt lejen ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag.
Fraflytning
 • Medlemmet skal tilbagelevere skabet til Helsingør Golf Club i ryddelig og rengjort stand.
 • Såfremt medlemmet ikke har tømt sit skab ved lejemålets udløb eller Helsingør Golf Club har op­sagt lejemålet grundet manglende betaling af lejen, er Helsingør Golf Club med omgående virk­ning berettiget til at rydde dette.
 • Indholdet af skabet vil ikke blive opbevaret af Helsingør Golf Club og medlemmet kan ikke gøre Helsingør Golf Club erstatningsansvarlig herfor.
Leje
 • Betaling for leje af skabet vil blive opkrævet 1/2 årligt med halvdelen den 1. januar og den 1. juli.
 • Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.
Rengøring
 • Det påhviler medlemmet selv at rengøre skabet.
 • Det påhviler Helsingør Golf Club at feje/støvsuge gange i bagrummet.

Forsikring m.v.
 • Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for indholdet i skabene og skal opfordre medlemmet til selv at tegne forsikring for de opbevarede effekter, som befinder sig i skabet og som tilhører med­lemmet.
 • Helsingør Golf Club og klubbens forsikringer dækker ikke medlemmets opbevarede effekter ved fx over­svøm­melse i forbindelse med skybrud, brand, indbrud i skabet etc.
Museskader
 • Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for ødelagte bags etc. grundet museskader. Det er medlem­mets eget an­svar at tømme sin bag for frugt, kiks og andet spiseligt.
Vedtaget af bestyrelsen, den 24. april 2009
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970