Se adresse

Fokusgruppe Hvervning

Fokusgruppen for hvervning af nye spillere
Hvervning af nye spillere til Helsingør Golf Club består i hovedsagen af de to store events: Golfens Dag i foråret og Spil-med-Dagen i sensommeren. Hertil kommer en række enkeltstående mindre events som enten leder op til de to store eller som er selvstændige hvervekampagner

Opgave
Fokusgruppen skal i samarbejde med Nyspillerudvalget planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere de forskellige igangsatte hvervningstiltag.
I 2020 vil fokusgruppe arbejde med følgende områder:Helsingør Messen, 21–22. marts (i samarbejde med kommunikations- og markedsføringsudvalg)
  • Golfens Dag
  • Spil-med-Dag
  • Generelle hvervekampagner (Facebook, ”Medlem-skaffer-medlem”, startpakker, begynderforløb mv.)
  • Specialrettet sundheds- og hvervekampagne (i samarbejde med Helsingør Kommune og div. patientforeninger) målrettet kronisk syge borgere i Helsingør Kommune
Herudover skal fokusgruppen
  • registrere deltagere i events og modtage eventuelle kursustilmeldinger/indmeldelser
  • detailaftale med restaurant, træner og andre involverede i arrangementet samt rekruttere nødvendige hjælpere fra klubbens medlemmer.
Ressourcer.
Fokusgruppen består af 1 tovholder og 4 medlemmer (+ ad hoc-hjælpere).

Mødevirksomhed.
5–6 møder primært koncentreret i årets første 5 – 6 måneder.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970