Se adresse

Fokusgruppe Mandagsmatcher

Fokusgruppen for Mandagsmatcher, Spil-og-spis-matcher, Nissematchen og Natgolfsmatch
Mandagsmatcherne, Spil-og-Spis-arrangementerne, Nissematchen og Natgolfsmatchen er vigtige hjørnesten i nyspillerens integrering i klubben. Fokusgruppens opgave er derfor at danne en positiv og tryg ramme om disse matcher, og tilstedeværelsen af gruppens medlemmer ved matcherne er derfor vigtig.

Opgave
Fokusgruppens skal
  • i samarbejde med Nyspillerudvalget planlægge, tilrettelægge og gennemføre sæsonens Mandagsmatcher, Spil-og-Spis-arrangementer (3 stk.), Nissematch og Natgolfsmatch. Gruppen skal løbende evaluere aktiviteterne.
  • forud for sæsonen oprette matcherne i GolfBox samt foretage de nødvendige reservationer af baner, restaurant (ved Spil-og-Spis) m.v.
  • opbygge og vedligeholde en gruppe af holdkaptajner/mentorer, der går med ud på banen med nyspillerne.
  • opkræve og forvalte turneringsfee for Mandagsmatcherne.
Fokusgruppens opgaver ved turneringer:
- administrere tilmeldinger via GolfBox (sker automatisk i GolfBox)
- frigive ikke anvendte starttider
- udsende startliste
- udskrive og udlevere scorekort
- indtaste score
- støtte og vejlede nyspillerne under matchen
- holde regnskab med HCP-niveau for spillerne på storbane og sende notits til KIK ved HCP 40 eller derunder
- holde regnskab med scoren (slag) for PAR 3-bane-spillerne og invitere til baneprøve.
Fokusgruppen skal planlægge, tilrettelægge og gennemføre Spil-og-Spis-arrangementerne (f.eks. lave aftale med restaurant, købe/uddele præmier mv.).
Nisse. Og natgolfsmatchen er enkeltstående begivenheder uden for sæsonen. De består af en fælles match på par 3-banen og en efterfølgende traktement i restauranten.

Ressourcer.
Fokusgruppen består af 1 tovholder og 2 undergrupper á XX medlemmer.

Mødevirksomhed.
1–2 møder inden sæsonen til planlægning af sæsonens Mandagsmatcher og Spil-og-Spis-arrangementer, herunder oprettelse af matcherne.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970