Se adresse

Baneservice

Baneservice

Baneservice skal,

- understøtte, at medlemmer og gæster får en god oplevelse ved spil på banen.
- medvirke til, at spillet flyder smidigt og dermed optimere udnyttelsen af banekapaciteten.
- kontrollere, at ”Klub- og ordensregler” overholdes.

1. Deltagere og organisation
Baneservice udføres af medlemmer af HGC med fornøden indsigt og personlige kvalifikationer.
Deltagere i baneservice udpeges af baneudvalgsformanden for en sæson af gangen. Baneservice refererer til baneudvalgsformanden.
Banekontrol kan udover baneservice også udføres af alle bestyrelsesmedlemmer.
Baneservice/-kontrol udføres af de udpegede på eget initiativ med fornøden koordinering i de perioder, hvor der anses for at være mest behov.

2. Opgaver
Baneservice skal:
- vejlede om, og hvis nødvendigt, påtale overtrædelse af ”Klub- og ordensregler”
- kontrollere, at spillere opfylder betingelser for at benytte banen og træningsarealer
- vejlede og støtte spillere i at sikre hurtigt spil på banen, herunder hjælpe med til at opløse kødannelser på banen

Baneservice udføres normalt ikke i forbindelse med klubmatcher, klubmesterskaber og turneringer i DGU-regi.

3. Påtale og indberetning
Påtale ved overtrædelse af ”Klub- og ordensregler” sker efter baneservices vurdering af situationen. Baneservice kan alt efter overtrædelsens karakter give en advarsel. Dette indberettes til sekretariatet.

I tilfælde af gentagne overtrædelser, eller ved særlig grove overtrædelser, kan bestyrelsen idømme medlemmer karantæne eller eksklusion fra klubben.
Ved uberettiget spil på banen bortvises spilleren straks, og der sker indberetning til sekretariatet.

Klager
Klager og uoverensstemmelser i forbindelse med baneservice rettes til baneudvalgsformanden i Helsingør Golf Club.
 
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970