Se adresse

Bestyrelsen

Betaling for greenfee sker ved bestilling af starttid – afbestiller du fra senest 12 timer inden din starttid, refunderes hele beløbet uanset årsagen til afbestillingen. Hvis hele, eller størstedelen af runden bliver afbrudt pga regn/vejrlig, får du en greenfee-voucher til en runde en anden dag hvor vejret er bedre! Ved afbestilling ring 49 21 29 70.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og skal bestå af mindst 6 og maksimalt 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Formand er på valg i lige år, næstformand og kasserer er på valg i ulige år. Der sker direkte valg på generalforsamlingen til disse 3 poster.  
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen består af mindst følgende bestyrelsesmedlemmer:
1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Bestyrelsesmedlem på valg i lige år
5. Bestyrelsesmedlem på valg i lige år
6. Bestyrelsesmedlem på valg i ulige år
7. Bestyrelsesmedlem på valg i ulige år

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Carsten Brender 
Formand & formand for Nyspillerudvalget og Turneringsudvalget
Mail: formand@hgcgolf.dk
Lars Kastberg
Næstformand - formand for Disciplinærudvalget
Mail: naestformand@hgcgolf.dk
Lars Kastberg 
Næstformand & Formand f. Disciplinærudvalget
Mail: naestformand@hgcgolf.fk eller disciplinaer@hgcgolf.dk
 
Anne B. Pade 
Kasserer
Mail: kasserer@hgcgolf.dk
Allan Patrick Woods 
Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for huset, samt kommunikation.
Mail: huset@hgcgolf.dk
Morten Buckhøj 
Bestyrelsesmedlem & formand for Sportsudvalget
Tlf. 4014 6502
Mail: sportschef@hgcgolf.dk
Henrik Marcher
Bestyrelsesmedlem og formand for baneudvalg
Mail: baneformand@hgcgolf.dk
 
Lars Kroløkke
Bestyrelsesmedlem og medlem af sponsorudvalget.
Mail: lk@hgcgolf.dk
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970