Udvalg i Helsingør Golf Club


I alle udvalg skal der refereres til bestyrelsen, derfor vil der i udvalgene så vidt muligt sidde et bestyrelses medlem.

Der skal skrives et referat fra samtlige møder.

Udvalgene samt beskrivelse af opgaver og klubbens politik for området kan ses i undermenuerne.

Handicap udvalget bliver valgt særskilt på generalforsamlingen, og refererer derfor ikke til bestyrelsen.