Se adresse

Strategi, mål og vision

Overordnede strategiske tanker for sportsafdelingen
 
Sportsafdelingen dækker over følgende områder:
  • Talent og Eliteområdet
  • Junior- & Ynglingeområdet
  • Børnegolf
  • Paragolf
  • Divisions og regionsmatcher
Strategi for Sportsudvalget
HGC sportsafdeling skal tiltrække, udvikle og fastholde talenter gennem et systematisk og struktureret bredde- og elitearbejde. Målet er at HGC i 2020 skal være blandt Danmarks førende golfklubber målt på sportslige resultater og i udviklingsarbejdet med unge spillere for hold såvel som individuelt.
Strategiske statements:
  • Vi ønsker at udvikle vores egne spillere i samarbejde med klubbens Pro Team, fra begynder til eliteniveau.
  • Vi er bevidste om at, bredden skaber eliten og at vi derfor skal have differentierede tilbud, tilpasset forskellige niveauer, aldersgrupper og ambitioner
Talent og eliteområdet
Sportsudvalget har fokus på at undersøger mulighederne for at få sponsorater og lave aktiviteter der er målrette denne gruppe af spillere.
 
Talent og eliteområdet vil være et særskilt område i den langsigtede strategiplan og vil blive udarbejdet i samarbejde med Helsingør kommunes talent og elite samarbejde. Golfklubben har en samarbejdsaftale med kommunen om at være den golfklub der står for kommunens talent og elitearbejde (via Idrætslinjen og HEA) og det er Sportsudvalgets hensigt at understøtte dette samarbejde bedst muligt.
 
Arbejdet vil ligeledes tage afsæt i TEAM-DANMARKS tanker om talent og elitearbejde.

Junior- & Ynglingeområdet
Fokusområder i juniorafdelingen er: Rekruttering, fastholdelse og udvikling
 
Vigtigste fokusområde er fastholdelse. Det vil vi opnå ved bedre kommunikation, vægt på det sociale og udvikling.
 
På vores træningshold søger vi en sammensætning som tager udgangspunkt i sociale relationer og alder mere end golfkompetencer.
 
Vi vil have et større fokus på spillernes udvikling, dvs have øje for, hvornår de er parate til at gå fra ren leg til mere målrettet træning.
 
Der skal være fokus på kommunikation. Vejledningen som ”overgang til storbane” skal sammen med trænerne og juniorudvalget, understøtte fokus på storbanekandidater og få børnene i prøvespil.
 
Der skal sættes fokus på vores breddespiller i alderen 13 til 16. Generelt er vores små og bredde juniorer gode til at komme til træning, men der skal arbejdes med at få dem mere ud at spille på banen. Der skal arbejdes aktivt med at tilrettelægge initiativer for at underbygge sociale aktiviteter og en lyst til at komme ud i klubben og deltage i aktiviteter ud over den faste træning.
 
Børnegolf
Fokusområder i juniorafdelingen er: Rekruttering, fastholdelse og et godt miljø

Vigtigste fokusområde er fastholdelse. Det vil vi opnå ved bedre kommunikation, vægt på det sociale og udvikling.

Det skal være sjovt at gå til golf og  i HGC Børnegolf er der forkus på hygge, leg, golf og en masse aktiviteter. 
Vores træning består af små hold med 8-10 spillere pr hold. Holdene er aldersopdelte så der er plads til den enkelte og børnene passer godt sammen.

Der skal være fokus på kommunikation, aktiviteter og inddragelse af forældre.

Paragolf-området
HGC skal til enhver tid være en af landets toneangivende golfklubber vedr. ParaGolf.
 
HGC skal til enhver tid være en golfklub hvor handicappede spillere føler sig velkomne
 
HGC skal fortsat markere sig med topplaceringer i nationale og internationale Special Olympics-turneringer.
HGC vil bestræbe sig på at få flere handicappede medlemmer
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970