Se adresse

Samarbejde og kommunikation

SAMARBEJDE & KOMMUNIKATION

Talent & Eliteudvalget skal sikre et konstruktivt samarbejde og positiv kommunikation med spillere, øvrige udvalg og bestyrelse i klubben, klubkontoret, trænerteamet og forældregruppen samt internt i udvalget

Udvlaget er ansvarlige for alt kommunikation og information til juniorer, ynglinge og forældre. Spørgsmål i.f.m. junior- og ynglingearbejdet skal henvises til udvalget.

Ved enhver tvist i samarbejde og kommunikation som ikke kan løses af udvalget inddrages sportschefen.

TALENT- & ELITESPILLERE

Talent & Eliteudvalget skal holde en tæt dialog med talent- og elitespillere, for at sikre det attraktive træningstilbud i klubben og et godt socialt sportsmiljø.
Samarbejdet og dialogen består primært gennem personlig kontakt med spillerne for at få deres feed-back på træning og aktiviteter i klubben.
Det kan overvejes, om der årligt til sæsonafslutning skal gennemføres en skriftlig evaluering som udsendes på mail.

Til kommunikation via e-mail, anvendes altid de mailadresser som er angivet i Golfbox på spillerens stamkort.

UDVALGET

Alle medlemmer at Talent & Eliteudvalget skal bidrage til et positivt samarbejde i udvalget og give mulighed for den enkelte, kan arbejde med de emner som har personlig interesse og hvor de enkelteltes kompetencer kommer bedst til gavn i juniorarbejdet.

Alle medlemmer af udvalget er ansvarlige for at holde hinanden opdateret på igangværende arbejdsopgaver.

Udvalget står selv for fordeling af alle interne opgaver i forbindelse med udvalgets arbejde.
Udvalgsformanden er ansvarlig for at evt. relevant information/beslutninger bliver tilført førstkommende beslutningsreferat fra udvalgsmøde.
 
ØVRIGE UDVALG OG BESTYRELSE I KLUBBEN

Talent & Eliteudvalget er ansvarlige for at sikre et konstruktivt samarbejde med de øvrige udvalg i klubben, hvor træning eller aktiviteter kan være sammenfaldende.
Talent & Eliteudvalget skal informere om aktiviteter i Talent & Eliteudvalget, som kan være til gene for øvrige medlemmer.

Kommunikation og samarbejde med klubbens bestyrelse går primært gennem sportschefen, som selv er medlem af bestyrelsen. Talent & Eliteudvalget kan vælge at invitere medlemmer af bestyrelsen eller andre relevante parter til at deltage på et udvalgsmøde, hvis udvalget finder det relevant for dialogen om et relevant emne eller opgave.

Ved behov for kommunikation til alle klubbens medlemmer grundet aktiviteter i Talent & Eliteudvalget, kontaktes klubbens webansvarlige, som sikrer information via HGC Hjemmeside og HGC Facebookgruppe til klubbens medlemmer.

KLUBKONTORET

Talent & Eliteudvalget samarbejder med klubkontoret om evt. spærring af starttider i.f.m. aktiviteter.

TRÆNERTEAMET

Talent & Eliteudvalget samarbejder med trænerteamet omkring den generelle træning, holdinddeling, træningstider, turneringshold og aktiviteter.

Den ansvarlige træner for Talent & Eliteområdet inviteres til at deltage på udvalgsmøder, hvis der er punkter på dagsordenen, som har relevans og kræver trænerens tilstedeværelse. Derudover vurderer træneren selv om han/hun har behov for at at deltage på udvalgsmøderne.

Talent & Eliteudvalget og trænerteamet kommunikerer primært via udvalgsmøderne og mail og sekundært via personlig dialog i dagligdagen på golfanlægget.
 
FORÆLDREGRUPPEN

Talent & Eliteudvalget er ansvarlige for at føre en positiv, konstruktiv og oplysende kommunikation med forældregruppen til spillerne.

Begge parter er forpligtet til at skabe et konstruktivt samarbejde, så alle opgaver i.f.m. talent- og eliteområdet løftes i fælles flok. Det er en forudsætning for det attraktive træningstilbud og spændende udbud af aktiviteter for juniorer og ynglinge, at forældregruppen træder til, når der efterspørges om hjælp til træning, aktiviteter og turneringer.


 

Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970