Se adresse

Roller og opgaver i turneringsudvalget

Roller i Turneringsudvalget


Turneringsleder:
 • Den ansvarlige for turneringen. Dette indebærer at turneringslederen skal
  • Referere til turneringsudvalget
  • Koordinere arbejdet i Arbejdsgruppen for den enkelte turnering
  • Træffe nødvendige afgørelser før, under og efter turneringen i alle sammenhænge
 • Kende turneringsbestemmelserne, spilleformer m.v.
 • Være velbevandret i golfreglerne
 • Udarbejde ”taleseddel” til starter (hvis ikke gjort af Turneringsudvalget (TUR-UDV)
 • Udarbejde supplerende tekst på scorekort (hvis ikke gjort af TUR-UDV)
 • Sikre at turneringen forløber planmæssigt
 • Klargøre præmiebord – bistået af hjælper tilknyttet præmieoverrækkelse
 • Forestå præmieoverrækkelse - bistået af hjælper tilknyttet præmieoverrækkelse
 • Aftale nærmere om morgenmad, frokost etc. med restauranten (hvis ikke gjort af TUR-UDV)
 • Evt. kontakt til greenkeeperne
 • Tidsforbrug:
  • Skal være til stede under hele turneringen
  • Kan ikke deltage i turneringen
Hjælperansvarlig:
 • Bør være medlem af turneringsudvalget
 • Ajourføre tuneringsudvalgets liste over hjælpere koordineret med turneringslederen for den enkelte turnering
 • Tilsikre nødvendig hjælp til de enkelte turneringer, i så god tid som mulig og i samarbejde med Turneringsleder.
GolfBox person:
 • Skal være fortrolig med GolfBox og være ressourceperson i forhold til brug af GolfBox. Vedkommende skal kunne
 • Oprette turneringen i GolfBox (er formentlig gjort i forvejen af TUR-UDV)
 • Oprette og tilrette startlister
 • Udskrive scorekort – herunder indsætte supplerende tekst på ”flappen”
 • Indtaste scorer
 • Udskrive leaderboard
 • Afslutte turnering, herunder opdatere spillernes handicap
 • Tidsforbrug:
  • Skal være til stede under hele turneringen
  • Kan ikke deltage i turneringen 
Starter:
 • Sikre at spillerne starter til angiven tid. Skal være informeret om de vigtigste propositioner og evt. praktiske forhold inden start, bl.a. ud fra ”taleseddel” (se Turneringsleder).
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 1-2 timers vagter
  • Kan deltage i turneringen
Hjælper til opstart på turneringsdagen:
 • Hjælpe turneringslederen med den praktiske klargøring om morgenen. Dette kan indebære opsætning af flag, printe og oplægge scorekort, køre ” tættest på flaget” kasser til par 3 hullerne m.m.
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 1 time før tee-off
  • Kan deltage i turneringen
Taster:
 • Skal have kendskab til nedenstående dele af GolfBox
 • Resultatindtastning
 • Udskrivning af leaderboard
 • Afslutning af turnering, herunder opdatering af spillernes handicap
 • Være behjælpelig med praktisk afslutning af turneringen bl.a. sætte resultatlister op, oprydning m.v.
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 2 - 3 timers vagter pr. turnering
  • Kan deltage i turneringen
Servicevogn/Restaurant:
 • Restauranten er som udgangspunkt ansvarlig for servicevogn og bemanding af samme.  En hjælper fra TUR-UDV kan være behjælpelig med betjening af servicevogn.,
 • Restaurant står for morgenmad, frokost etc., jf. aftale med Turneringsleder
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 2 times vagter
  • Kan (evt.ikke) deltage i turneringen
  • Skal have kørekort
  • Rutine i at køre buggy på vores bane under turneringer
Præmieansvarlig:
 • Bør være medlem af TUR-UDV
 • Ansvarlig for at
  • Udarbejde præmiebudget for de enkelte turneringer
  • Indkøbe/bestille præmier
  • Finde evt. supplerende hjælp – koordineret med den hjælper-ansvarlige
  • Opdatere præmierne - sikre at det ikke er for gammelt
 • Tidsforbrug:
  • Præmieoverrækkelsen på turneringsdagen: Ca. 2 timer
  • Evt. indkøb af præmier: Ca. 2 timer
  • Kan deltage i turneringen
Hjælper ved præmieoverrækkelse:
 • Klargøring af præmiebord
 • Deltage i overrækkelse af præmier til vinderne – brug gerne mikrofon
 • Deltage i overrækkelse af tættest på flaget og klappepræmier
 • Tidsforbrug:
  • Præmieoverrækkelsen på turneringsdagen: Ca. 2 timer
  • Evt. indkøb af præmier: Ca. 2 timer
  • Kan deltage i turneringen
Fotograf:
 • Tage billeder af spillet og præmiemodtagerne. Billederne lægges op på hjemmeside, facebook-grupper m.v. samt understøtter evt. artikler til lokalepresse. Koordineres med TUR-UDV og ”journalist”
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 2 timer, men skal være til stede under præmieoverrækkelsen
  • Kan deltage i turneringen
”Journalist”:
 • Sørge for historier til f.eks. Helsingør Dagblad eller opslag på Facebook eller HGC-hjemmeside. Koordineres med TUR-UDV og fotograf.
 • Tidsforbrug:
  • Ca. 2 timer, men skal være til stede under præmieoverrækkelsen
  • Kan deltage i turneringen
Proviantering/praktisk hjælp:
 • Sørge for morgenmad til morgenholdet (udlæg), indkøb af frugt, drikkevarer, kaffe m.v.
 • Sikre at matchkontoret fremstår rent og ryddeligt inden turneringstart.
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970