Se adresse

Nyt fra formanden

Nyt fra formanden

« Tilbage
Lars Svejstrup  -  
d. 3. november 2020
  1. Status
  2. Banen
  3. Vinterbane
  4. Vognforbud / Bærebag
  5. Træningsskur
  6. Helsingør Kommune lokalplans forslag
  7. Bestyrelsen
  8. Nyt æresmedlem
 
Status – En kort melding her er at det økonomisk går som planlagt i klubben, og endda lidt bedre. Forventningerne til årets resultat er at vi som minimum holder budgettet.

Banen – Teestederne vertidrænes nu, fordi vejret tillader det. Det kan vi ikke vente med, for lige pludselig er det for sent og vejrguderne er over os. Andre baner i omegnen har ligeledes vertidrænet. Helsingør Golf Club har ikke vertidrænet de sidste 3 år, og derfor belastes ikke mindst teestederne yderligere i forhold til vertidræning. Bruges teestederne som de er nu efter vertidræning, står vi med teesteder der er ujævne til foråret. Derfor lukker vi dem. Jeg er sikker på, vi alle ville ønske det var muligt at spille på banen hele året, og gerne til sommergreens. Men hvis vi til næste år skal have en bane, der er i bedre stand end det vi har set i år, er vi desværre nødsaget til at begrænse slitagen på banen. Vi har været en sæson igennem, hvor belastningen har været væsentlig højere end normen, hvilket også har slidt på banen, især på fairways. Vi har haft en belægning på over 80 % i år mod en norm, der ligger lige over 50 %. Og det belaster altså banen.

Hvert år bliver vi og vores gæster via en undersøgelse fra Golfspilleren i Centrum (GIC) bedt om at forholde sig til bl.a. banens tilstand.
Dette er ikke opløftende læsning - hverken vores egen eller gæsternes vurdering.
Vores teesteder vurderes til 68 point og vores fairways 67 point ud af 100 mulige. I den samlede vurdering af banen rangeres vi som nr. 72 af 85 klubber, der har deltaget i undersøgelsen. Banen vurderes naturligvis også på andre parametre. Teesteder og fairways er udvalgt fordi diskussionen på HGC Forum for tiden primært handler om disse områder. Vores gæsters vurdering af banen er ikke stort bedre hverken på enkeltpunkterne eller på den samlede vurdering.

Over en bred kam synes vi ikke, at vores bane lever op til den standard, vi forventer. Dette har jo også klart gennemsyret debatten på HGC Forum. Men når baneudvalget og greenkeeperne nu går i gang med at forbedre forholdene, så møder det modstand. De gør lige netop det, vi som medlemmer har råbt efter siden de første solstråler i foråret. Jeg kan ikke gennemskue om på mandag eller næste mandag er den rigtige dag at starte arbejdet på - den faglige indsigt har jeg ikke. MEN jeg har stor tiltro til, at de der forvalter denne del af klubbens drift, ved hvad de taler om. Så lad os nu bakke om deres arbejde, og se osten i stedet for de huller, der i den.
Vi går ind i en periode, hvor vejret har en afgørende rolle for hvilket arbejde der kan udføres på banen. Og planen er nu, at der skal vertidrænes på teesteder og fairways.
Det er vigtigt at understrege, at vertidræning udføres forskelligt fra bane til bane og afhænger af lokale jordbundsforhold, vejret og ikke mindst nedbørsmængde, der selv i et lille land som Danmark kan være meget ulige fordelt.
Hvorfor vertidræne?
Den primære grund til at vertidræne er at opnå et løst og luftigt vækstlag og sikre ilttilførsel til planter og mikroorganismer, når vækstsæsonen er i gang. Forårs- og efterårsmånederne er som regel de bedste tidspunkter, fordi temperaturer og øvrige vækstforhold er optimale. En anden væsentlig faktor for vertidræning er dræning. Nedbøren falder ofte jævnt over sæsonen, men da vi også oplever at få ganske voldsomme nedbørsmængder i korte perioder, er dræning af vækstlaget essentielt. Sidst, men ikke mindst, opnås et bedre optag af næringsstoffer ved jævnligt at vertidræne. Vækstlaget forbedres, hvis der vertidrænes med jævne mellemrum, og behandlingen bør derfor foretages så ofte som muligt. Det handler grundlæggende om at “time” indsatsen og bruge det rigtige udstyr, så spillefladen optimeres, men samtidig forstyrres mindst muligt set fra brugernes synspunkt. Vintermånedernes hårdhændede behandling af græsset, sammenholdt med komprimerede vækstlag, giver ikke gunstige vækstvilkår for græsset. Verti-dræning genskaber de livsvigtige luftlommer, som græsset skal gro i, således at ilt og vand kan passere igennem vækstlaget. Der skabes lommer og revner, som rødderne kan søge til for ilt, vand og næring. Denne metode er mest nyttig i forårsperioden, men bør benyttes sæsonen igennem, hvis greens, teesteder m.m. belastes meget. Har græsplanterne et godt udbygget rodnet, vil overfladen dog hurtigt hele, uden problemer til følge. Flere og flere greenkeepere opnår gode resultater ved, sidst på efteråret, at bruge de store massive spyd til teesteder og fairways, og lade banen stå med åbne huller vinteren over. Dermed maksimeres dræning af overfladen og luften til rødderne. Og ja vi kommer også til at vertidræne igen til foråret, og de efterfølgende år.
Angående generel dræning af banen, således at vi eventuelt vil kunne forlænge sæsonen i Helsingør Golf Club, vil kræve en investering på omkring kr. 2 mill. Den økonomi har vi ikke nu. Der er gravet 320 meter dræn slanger ned til venstre for 11. green og omkring 12. teested. Det er kun en lille brøkdel af det der skal til. Men så er vi da i gang på det område, og mere kommer til når økonomien tillader det.

Vinterbane 2020 /2021
Banen vil være åben så længe det er forsvarligt. Dog som informeret med provisoriske teesteder, men fortsat med sommergreens.
Når vi senere lukker sommergreens og går til vinterbane, vil følgende huller vil være åbne vinteren igennem, for spil til vintergreens:  1 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 – 18.  Der laves vinter greens på et højere niveau end tidligere. Dog er de flyttet ud i roughen for at undgå slitage på for-greens. Der vil blive klippet og dresset og alt det vi kan for at få et rimeligt niveau på vinter greens.
Baneformanden vil orientere hvis der kommer ændringer til vinterbanen under vejs.
 
Hvornår vi lukker ned for sommergreens, må vejrguderne vide, men vi holder åbent så længe det er forsvarligt.
Hen over vinteren arbejdes der på ændringer på forskellige huller på banen. Dette kan der læses om i indlæg meldt ud tidligere i år. Arbejdet er afhængig af om vejret tillader det. Udover baneændringer, beskæres træer og der opstammes.
Par 3 banen har fået nye udslagsmåtter og vil som altid have sommergreens. Her vil der blive flyttet huller jævnligt.

Vognforbud/Bærebag
I lighed med tidligere år, men specielt efter en sæson med meget høj belastning, er der indført vogn- og buggyforbud pr. 2. november. Som oplyst skal fairways ikke belastes yderligere, specielt efter der er blevet vertidrænet. Derfor opfordrer vi, til dem der ikke har fysiske skavanker, til at støtte op om dette og anvende bærebag.
Dog vil vi for medlemmer, der stadig kan svinge golfkøllen, men ikke selv bære en bag, udstede en godkendelse, som kan hentes på kontoret, til fortsat brug af vogn alternativt scooter. Derfor bedes I, der af en eller anden årsag ikke kan bære en bag, kontakte kontoret for at få udleveret en tilladelse. Kontoret vurderer om der kan udstedes en tilladelse elle ej. Det bedes I også respektere.
På par-3 banen vil der ikke være vognforbud.
For dem der har tilladelse til vogne og scootere, vil vi opfordre til at I holder jer i siderne / roughen, når I bevæger jer rundt på banen.
Vi beder medlemmerne respektere denne beslutning, og ikke omgå den. Brug af vogn eller scooter i forbudsperioden uden tilladelse, kan medføre bortvisning alternativt også karantæne.

Træningsskur
Som sidste år åbner vi nu op for at medlemmerne kan træne i det højre skur. Der skal bookes tid i Golfbox, og der kan kun bookes 30 min om dagen. Der skal ikke betales for brugen af skuret. Men man skal kontakte kontoret for at få adgang.

Helsingør Kommune – Lokalplans forslag
Nogle har sikkert bemærket, at Helsingør Kommune har behandlet et lokalplansforslag, hvor der skal bygges boliger på nabogrunden til hul 3 & 4. På det billede de viste i Helsingør Dagblad, kunne det godt opfattes således, at lokalplansforslaget ville inddrage hul 3 og hul 4 på banen. Efter at have undersøgt sagen, så kan jeg oplyse at dette ikke er tilfældet, og vores bane vil ikke blive berørt af forslaget. Bestyrelsen følger nøje sagen, og vil foretage de nødvendige tiltag, for at sikre at et kommende forslag også tilgodeser klubben.
 
Bestyrelsen
Der er ingen tvivl om at det arbejde bestyrelsesmedlemmerne lægger i klubben er omfattende og belastende. Rigtig meget tid og især fritid bliver brugt på dette arbejde, og det vil vi opfordre til at medlemmerne respekterer.
Med dette er sagt vil vi annoncere følgende ændringer i bestyrelsen:
Kennet Vallentin udtræder af bestyrelsesarbejdet med umiddelbar virkning. Årsagen til dette, skal netop ses i lyset af den arbejdsbyrde, der ligger i bestyrelsen. Kennet fortsætter i sin rolle og arbejde med sponsorudvalget. Det er et enormt arbejde Kennet har lagt i opgaven for sponsorudvalget, hvilket kommer os alle til gode. Bestyrelsen har virkelig værdsat Kennets arbejde i bestyrelsen, og vi takker for indsatsen og glæder os over at Kennet fortsætter arbejdet i sponsorudvalget.
Posten vil for nærværende ikke blive genbesat.
Allan Woods har indtil videre besat posten som baneansvarlig og baneudvalgsformand. Også en post som er meget tidskrævende, da den inkluderer medarbejderansvar. Hen over sommeren valgte bestyrelsen at indsætte Lars Pedersen, som baneformand, for at få et mere konkret fokus på selve udviklingen af banen. Vi kan alle se, at det allerede nu har skabt resultater. Vi har derfor besluttet, at Lars Pedersen nu overtager ansvaret for banen helt, med reference til forretningsudvalget. Allan Woods vil derfor få tildelt andre opgaver i bestyrelsen.   

Nyt Æresmedlemskab i HGC
Bestyrelsen har valgt at tildele Bryan Vang et æresmedlemskab. Bryan er et mangeårigt medlem af Helsingør Golf Club. Udover Bryans familie har Helsingør Golf Club været Bryans et og alt. Bryan har spillet på nogle af vores bedste hold, fungeret som hjælpetræner for de unge, og støttet dem i deres vej frem. Han er en ambassadør som HGC kan være stolte over at have som medlem, en ildsjæl og inspirator for andre. Desværre for Bryan og hans familie, er Bryan ramt af cancer af den mere alvorlige slags. Bestyrelsen har derfor valgt at støtte Bryan og hans familie i denne svære tid, ved at udnævne ham til æresmedlem for året 2021. Vi ønsker Bryan og han familie alt det bedste, og håber de kommer godt igennem denne krise.

De bedste hilsner
Formanden
 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
5. november 2020
Klubkontorets åbningstider i vinterperioden
Nedenfor kan du se klubkontorets åbningstider i vinterperioden:
Læs mere
3. november 2020
Nyt fra formanden
Så er der nyt fra formanden, der omfatter alt andet en Covid-19
Læs mere
3. november 2020
Referat bestyrelsesmøde 4. oktober 2020
Herunder kan du læse seneste bestyrelsesreferat af 4/10-2020
Læs mere
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Log ind
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970