Se adresse

Mentor

Definitionen af mentor:
En mentor er et etableret HGC-medlem, som har til opgave at støtte, hjælpe, vejlede og inspirere nyspillerens første dag i klubben til den dag, behovet for en mentor ophører.

En mentor
• er et HGC-medlem, som kender klubben godt
• har et fornuftigt kendskab til og erfaring med at spille golf, golfregler/-etikette mv.
• har kendskab til en eller flere KIK (klubber-i-klubben, f.eks. dame- eller seniorklubben)
• kan lide at coache og vidensdele
• er social, tillidsvækkende, venlig og positiv
• har lyst til i ny og næ at hjælpe til ved begynderkurserne

Formålet med en mentor:
Formålet med en mentorordning er at sikre
• at nyspilleren fra første dag får en direkte og personlig relation til en etableret person i klubben
• at gøre det nemmere og hurtigere for nyspilleren at blive integreret i og føle sig tryg i klubben
• at hjælpe nyspilleren til at blive glad for golf i Helsingør Golf Club en sådan grad, at vedkommende fastholdes som medlem i klubben.

Mentors funktion:
En mentor …
• tildeles mindst én nyspiller
• møder nyspilleren på første kursusdag
• holder tæt kontakt til nyspilleren under begynderforløbet
• holder sporadisk, men jævnlig kontakt efter begynderforløbet
• opfordrer nyspilleren til at deltage i klubaktiviteter, primært nyspilleraktiviteter.
• er så vidt muligt til stede under begynderforløbet, når nyspilleren
– træner
– spiller mandagsmatcher
– deltager i andre nyspilleraktiviteter
• inviterer nyspilleren til at spille golf sammen
• opfordrer nyspilleren til indmeldelse i KIK, når vedkommende vurderes klar til dette – og hjælper med overgang

En mentors arbejdsindsats:
 
Uge 1 Uge 2- 8 Uge 8 Efter uge 8
Deltagelse ved første træning – evt. efter aftale og behov også deltagelse ved andre træninger 2-4 kontakter med nyspilleren, enten ansigt-til-ansigt i klubben, telefonisk eller elektronisk (mail, Messenger mv.) Aftale et videre samarbejdsforløb med nyspilleren Holde kontakt med ca. 14 dages mellemrum (ansigt-til-ansigt i klubben, telefonisk eller elektronisk (mail, Messenger mv.)) for at følge op, evt. ”coache” og hjælpe til løsning af evt. udfordringer, aftale fælles
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970