Se adresse

Kontingent satser mm.

Oplysninger om kontingent satser, leje af skabe mm.

Kontingent satser og betalings terminer 2019

Alle priser er i DKK  Årskont. 1/2 årligt mdr. betal
Senior fra 25 tyvende år, kont. incl. frie bolde.  7.950 3.975 663
Hverdags/flex medl. kont. giver ret til spil på hverdage og i weekenden til gæste greenfee.  5.900 2.950 492
Unge under uddannelse, som overgår til senior, forbliver yngre ved fremvisning af studiekort.      
Yngre fra det 22 tyvende år, kontingent incl. frie bolde.  3.900 1.950 325
Ynglinge fra det 19 år kontingent incl. frie bolde.  3.900 1.950 325
Junior kontingent incl. frie bolde. 2.950 1.475 246
Spilleret på par 3 banen, +19 gælder også passive med spilleret på par 3.  2.350 1.175 196
Passive på stor bane  1.450 725 121
       
Par 3 banen medlemskab junior under 19 1.990 995 166

Betalings terminer

HGC opkræver kontingent efter følgende  regler,  første betaling efter indmeldelse, betales der for de første 6 mdr. og derefter hver mdr. den første i mdr. efter indmeldelsen. 

Skabsleje betales 1/2 årligt 1-1 og 1-7

EKS.
Indmeldelse 1.1.2019 betalt 6 mdr. kontingent.
Betalings terminerne bliver derfor fremover følgende:Pr. 1.2.2019 = juli måned 2019

Pr. 1.3.2019 = august måned 2019
Pr. 1.4.2019 = september måned 2019
Pr. 1.5.2019 = oktober måned 2019
Pr. 1.6.2019 = november måned 2019
Pr. 1.7.2019 = december måned 2019
Pr. 1.8.2019 = januar måned 2020
Pr. 1.9.2019 = februar måned 2020
Pr. 1.10.2019 = marts måned 2020
Pr. 1.11.2019 = april måned 2020
Pr. 1.12.2019 = maj måned 2020
Pr. 1.1.2020 = juni måned 2020

Og så fremdeles

Tilmelding til Betalings Service

Det koster klubben både tid og penge at udsende og opkræve samt bogføre kontingent fra medlemmer, der ikke er tilmeldt BetalingsService over PBS!
Derfor er det et must at du tilmeld dig til BetalingsService. Så bliver din fremtidige kontingent til Helsingør Golf Club betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyre på 50.-kr
Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Betalingsservice online tilmelding (Link virker ikke)

Læs vejledning her under før du starter!
For tilmelding, hav dit nem-id parat, og efter udfyldelsen af (cpr nr. 10 tal uden bindestreg - ) ( bank reg.)(og konto nr. tal uden  bindestreg - ) og skriv dit medlemsnummer uden 4 i kundenummerbenævnelse, sæt check tegn i jeg har læst og accepteret generelle regler for debitorer i betalingsservice, så ændre tilmeld knappen farve og du kan godkende, med dit nem id.   

OBS du kan ikke tilmelde dig på ipad.

Har du problemer med tilmeldingen, kan du komme forbi kontoret, så hjælper vi dig.
Husk konto nr til bank og nemid.

Udmeldelse og ændring af medlemskategori

Udmeldelse overgang fra aktivt til passivt medlemskab eller fra fuldtid til hverdagsmedlemskab skal ske med 2 måneders varsel til den 1. januar eller til den 1. juli. Bemærk venligst, at udmeldelsen eller overgang til passiv skal være skriftlig og afleveret til eller tilsendt klubkontoret senest inden udgangen af april måned for at være gældende fra og med den efterfølgende 1. juli samme år eller senest inden udgangen af oktober måned for at være gældende fra og med den efterfølgende 1. januar næste år.

Ved udmeldelse eller skift fra aktivt til passivt medlemskab, skal DGU kort og bagskilt afleveres til klubben.

Der er i øjeblikket venteliste ved skift til hverdags/flex medkemskab, optagelse på ventelisten kan kun ske fra et medlemskab af HGC.

Passiv medlemsskab

Passive medlemmer i Helsingør Golf Club med max. hcp. 36,0 kan spille greenfee max. 5 gange på et år mod at betale greenfee svarende til "Gæst med medlem". Denne ordning er en særlig ordning som er indført i Helsingør Golf Club med henblik på at give de passive medlemmer mulighed for at fastholde kontakten til klubben. Passive medlemmer kan ikke deltage i klubbens matcher. Bemærk: Denne ordning gælder kun for passive medlemmer i Helsingør Golf Club.

Passivt medlemskab med spilleret på par 3 banen er en mulighed for tidligere medlemmer, det giver mulighed for stadig at være aktiv i klubben, og giver samtidig mulighed for 5 gange på et år at spille greenfee på stor bane.

Priser og betingelser for leje af skab

Leje
 • Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.
 • Skabslejen opkræves således at fra start på leje af skab, til dato for betalt kontingent, opkræves manuelt.
 • Opkrævning af skabsleje foretages 1/2 årlig 1/1 og 1/7
Den årlige leje pr. 1. januar 2019 efter index regulering er fastsat til følgende:
 
  Årlig leje 1/2 år. leje
80 cm skab kr. 610.- kr. 305.-
El Skab kr. 1.119.- kr. 560.-
Scooterplads/skab kr. 2.238.- Kr. 1.119.-


Anvendelse af det lejede
 • Det lejede skal anvendes til opbevaring af golftilbehør og må ikke anvendes til andet formål.
 • Medlemmets adgang til det lejede følger bagkælderens åbningstider, der bliver løbende orienteret på hjemmesiden.
Fremleje
 • Medlemmet må ikke fremleje eller bytte sit skab til/med andre, dog med undtagelse af nær­me­­ste fa­mi­lie (ægtefæller/forældre/børn/søskende).
Opsigelse
 • Medlemmet kan opsige leje af skabet senest den 1. maj og 1. november til fraflytning henholdsvis den 30. juni og 31. december.
 • Opsigelsen skal være skriftlig.
 • Såfremt medlemskabet af Helsingør Golf Club opsiges eller medlemmet bliver passivt medlem af Helsingør Golf Club, vil leje af skabet samtidig blive opsagt til fraflytning pr. opsigelsestidspunktet for medlemskabet eller overgangen til passivt medlemskab.
 • Skabet kan overtages af ægtefælle i tilfælde af skilsmisse/dødsfald, såfremt ægte­fæl­lerne har benyttet skabet i fællesskab.
 • Helsingør Golf Club kan opsige lejemålet med omgående virkning, såfremt lejen ikke er betalt senest 1 måned efter forfaldsdag.
Fraflytning
 • Medlemmet skal tilbagelevere skabet til Helsingør Golf Club i ryddelig og rengjort stand.
 • Såfremt medlemmet ikke har tømt sit skab ved lejemålets udløb eller Helsingør Golf Club har op­sagt lejemålet grundet manglende betaling af lejen, er Helsingør Golf Club med omgående virk­ning berettiget til at rydde dette.
 • Indholdet af skabet vil ikke blive opbevaret af Helsingør Golf Club og medlemmet kan ikke gøre Helsingør Golf Club erstatningsansvarlig herfor.
Leje
 • Betaling for leje af skabet vil blive opkrævet 1/2 årligt med halvdelen den 1. januar og den 1. juli.
 • Bestyrelsen fastsætter den til enhver tid gældende skabsleje.
Rengøring
 • Det påhviler medlemmet selv at rengøre skabet.
 • Det påhviler Helsingør Golf Club at feje/støvsuge gange i bagrummet.

Forsikring m.v.
 • Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for indholdet i skabene og skal opfordre medlemmet til selv at tegne forsikring for de opbevarede effekter, som befinder sig i skabet og som tilhører med­lemmet.
 • Helsingør Golf Club og klubbens forsikringer dækker ikke medlemmets opbevarede effekter ved fx over­svøm­melse i forbindelse med skybrud, brand, indbrud i skabet etc.
Museskader
 • Helsingør Golf Club er ikke ansvarlig for ødelagte bags etc. grundet museskader. Det er medlem­mets eget an­svar at tømme sin bag for frugt, kiks og andet spiseligt.
Vedtaget af bestyrelsen, den 24. april 2009
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Log ind
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970