Se adresse

Kommunikationspolitik for HGC Sportsafdelingen

Kommunikationspolitik for HGC Sportsafdelingen
Løbende kommunikation til spillere, forældre og vores omverden er afgørende for at sikre en god sammenhængskraft i afdelingen. Vi benytter os af følgende kommunikationskanaler
 1. Hjemmesiden
 2. Facebook
 3. Informationsmøder
 4. Nyhedsbreve
 5. Presse
 
Der gælder følgende hovedprincipper for de enkelte kommunikationskanaler:

1. Hjemmesiden
Her finder man alt relevant information omkring arbejdet i Sportsafdelingen. Primært indhold er alle informationer af mere statisk karakter (træningsplaner, årshjul), link til relevante turneringssider, mål og Visioner , informationsmaterialer m.m.

2. Informationsmøder
Sportsafdelingen inviterer HGC Børnegolf, Junior- og Ynglingegolf og Talent- & Elitegolf til årlige informationsmøder. Her informeres om planer for det kommende halve års arbejder; hvad kommer der til at ske, hvilke aktiviteter vil der være i sæsonnen. ​Informationsmøderne opdeles efter behov (juniorer og forældre) og vil som udgangspunkt altid være opdelt i HGC Børnegolf, Junior- og Ynglingegolf og Talent- & Elitegolf

Desuden vil Sportsafdelingen afholde tre fællesarrangementer med spisning, hvor der informeres om aktuelle aktiviteter og indsatsområder i sportsafdelingen. 

 
3. Facebook
Vi bruger facebook som hovedinformationskanal til den daglige information vedr. 
 • Træning (aflysninger, ændringer m.m.)
 • Rapportering fra holdturneringer
 • Rapportering fra individuelle turneringer.
 • ”Stemningsbilleder” fra livet i HGC
Vi ønsker en mere styret information via Facebook, der sikrer at alle uanset spilleniveau og resultater får opmærksomhed. 
Praktiske informationer vil som hidtil blive udgivet løbende, mens resultatrapportering udsendes løbende. Retningslinjerne for resultatrapporteringen er følgende:
 • Det skal sikres at der er løbede rapportering og synliggørelse af alle de gode aktiviteter der skabes på alle sportsafdelingens aktivitetsområder
 • Alle holdresultater omtales altid – holdlederen er ansvarlig for indmelding af ”historien” og holdets resultat til afdelingens kommunikationsansvarlige
 • Placering i top 10 i en individuel ranglisteturnering omtales altid – spilleren/forældre er ansvarlig for indmelding af resultat til det relevante områdes kommunikationsansvarlige
 • Særlige præstationer i en individuel turnering (eks. udenlandske turneringer), der ikke kan være omfattet af ovenstående vil også kunne medtages.
 • Alle spilleres resultater og præstationer ved Kronborg og Wiibroe cup rapporteres og gerne med opdatering undervejs i turneringerne. Ansvarlig herfor er turneringslederen.
 
Nyhedsbreve
Der udsendes nyhed via klubbens nyhedsbreve. Nyhedsbrevene supplerer informationsmøderne og vil holdes sig indenfor samme temakreds.

Presse
Positiv omtale af Sportafdelingens aktiviteter og sportslige resultater i lokal presse er vigtig for at skabe opmærksomhed omkring klubben samt give vores sponsorer synlighed. For at favne bredden i HGC vil der både skulle være pressehistorier relateret til Talent-, Elite-, Para-, Senior- og breddeorienterede temaer (eks. toppræstationer, klubmesterskaber, klubaktiviteter som efterårsuge etc.)
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970