Se adresse

Forældre-info

Forældre-info

Som forældre, og specielt som forældre til "nye" juniorer, der deltager junioraktiviteterne i HGC, kan det godt være svært at overskue, hvad man egentlig skal gøre, og hvad der forventes af forældrene. Vi håber at nedenstående informationer kan hjælpe med at komme godt i gang.

Hjertelig velkommen til Helsingør Golf Club

Med venlig hilsen
Lisa Drevsholt
Sørge for at juniorspilleren møder til træning og er klar 5 min. før træning ved juniorlokalet.

Sørge for at juniorspilleren har det nødvendige golfudstyr. Trænere og Juniorleder samt personalet i pro-shoppen rådgiver gerne om udstyr.-Sørge for at spilleren møder op i tøj (polo) og sko der egner sig til golfspillet og vejret og som er i overensstemmelse med klubbens dresscode. (klipklappere, badesandaler, bare maver og bukser der hænger ned om knæene mv. er ikke ok!)
Øvrige aktiviteter:
  • Sommer Camp (GFO) afholdes i uge 27.
  • Efterårsugen i Uge 42, mandag til fredag
Hvad skal der til for at blive storbanespiller? Den røde tråd

Hvad skal der til for at blive storbanespiller? For at sikre at de nye spillere der skal til prøve på den store bane har et vist niveau, så er der nogle færdigheder der skal være på plads. For at give et bedre udgangspunkt for at komme på storbane har par 3 spilleren mulighed for at spille prøvespil på den store bane (første 9 huller). Målet er at sikre at den kommende prøvespiller har opnået et vist kendskab til banen, har fået en god fornemmelse for længderne og vænnet sig til at slå mange slag fra græsunderlag.

Det er et stort skridt at gå fra par 3 banen til den store bane, hvor flaget flere steder ikke kan ses fra tee-stedet og der skal bruges et helt nyt arsenal af køller for at nå green. 

Ligeledes forventes det at spilleren har kendskab til regler og etikette.

Herefter overgår par 3 junioren til at være storbane junior. Sekretariatet tildeler spilleren et nyt medlems- og dgu-nr. og sender nyt bagskilt og faktura med posten til brug for spil på den store bane, hvor der venter flere prøver.

For mere information omkring de enkelte prøver henviser vi til HGC Junior Golfvejledning "Vejen fra Par 3 banen til stor bane" Find vejledningen under fanebladet Junior Golfvejledninger i venstre side.

Rigtig god fornøjelse.

Hilsen
Lisa Drevsholt
Handicap system - Par 3 banen, gælder kun for spillere som ikke har hcp på stor bane.

Det kan være svært for børn og forældre at finde ud af, hvordan handicapsystemet fungerer. Derfor har vi lavet denne vejledning.

Når man skal finde ud af hvor mange ekstra slag spilleren har på banen, bruges en konverteringstabel (se nedenfor).

Gør følgende:

1) Find ud af om du er en dreng eller pige (indtil videre ikke så svært, vel?)

2) Find dit handicap i Handicap kolonnen og aflæs derefter antal slag i "Slag" kolonnen. fx. Adam har handicap 54 og får derfor 46 slag Bodil har handicap 34 og får derfor 29 slag

Bemærk, at antal slag er for 18 huller! Derfor skal du nu dividere antallet af slag med 2. Det betyder at drengen ovenfor nu har 46/2=23 slag på 9 huller. Pigen har 29/2=14,5 (som rundes op til 15) slag på 9 huller.

3) Nu skal slagene fordeles. Det er der mange der synes er svært. Derfor har vi nedenfor forsøgt at forklare det så enkelt som muligt. Vi bruger eksemplerne med Adam og Bodil fra før.

På scorekortet kan man se hulnummer (1-9) og en nøgle ud for hvert hul. Dette kan også hedde hcp eller index. Det fortæller noget om hvor svært hullet er. Jo lavere nøgle, desto sværere er hullet.

Den Nemme (men lidt mere tidskrævende)

Du tager nu scorekortet og begynder at sætte en streg ud for hvert hul, hvor du starter med Nøgle 1 og går op til 9. Dette gør du indtil du har brugt dine slag. Adam skulle sætte 23 streger og Bodil skulle sætte 15.

Hvis du har gjort det korrekt skal Adam nu have 3 streger på hullerne med nøgle 1,2,3,4,5 og 2 streger på resten.

Bodil burde have 2 streger på hullerne med Nøgle 1,2,3,4,5 og 6, og 1 streg på resten af hullerne.

Se også HGC Junior Golfvejledning "Scorekort - Ekstra slag - Point"
Disse konverterings tabeller er kun for spillere som ikke har et handicap på stor bane.
  • Deltage sammen med spilleren til de sociale aktiviteter, hvor der er inviteret forældre med. F.eks. til træning, kick start, sommer camp, efterårsuge, fællesspisning v. fredagsmatcher mm. Det er ikke en forudsætning at forældrene selv spiller golf, men dét at forældrene deltager og på den måde lærer golfspillet at kende, vil øge de unge's glæde ved spillet.
  • Sørge for at juniorspilleren deltager i så mange sociale aktiviteter som muligt i golfklubben. Golf kan godt være et "ego-spil", men det ønsker vi bestemt ikke at fremme. Tværtimod ønsker vi at spillerne kan lære hinanden at kende, også uden for banen. Det giver langt større glæde til såvel træning som turneringer og nogle gladere børn.
  • I det omfang det er muligt, tilbyde sin hjælp til aktiviteterne i klubben. Det kan f.eks. være praktisk hjælp ved træning, sommer camp/GFO, efterårsuge, fredagsmatcher, kickstart.
  • Holder sig orienteret om juniorafdelingens aktiviteter; træning, turneringer og sociale aktiviteter.

Det kan ske ved at:

  • Følge med på HGC' Sportsafdelings webside.
  • Slutteligt har DGU udarbejdet en god forældre vejledning der er meget informativ.


Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970