Se adresse

* Storbanetilladelse

STORBANETILLADELSE
Juniorer og ynglinge som ønsker at opnå spilletilladelse på stor bane, skal opfylde nedenstående krav. 
 
1.
Junior / yngling skal gå 3 runder på Par 3 banen på max 50 minutter og i max 45 slag netto pr. runde.
De 3 scorekort med markørunderskrift afleveres samlet til sin træner. (Markør skal gå med på runden)

 
2.
Junior / yngling skal bestå DGU Regelprøve og indsende dokumentation til klubkontoret. 
Dette foregår til sidst i prøven, hvor man vælger muligheden at indsende sit resultat til egen klub. 

HGC junior- og ynglingeudvalget skal ligeledes have fremsendt mailbekræftelse fra DGU på bestået regelprøve. 
Mailes til juniorgolfhgc@gmail.com

Skal fremsendes inden at træneren kan lave den endelige indstilling til storbaneprøven. 


 
3.
Den ansvarlige træner godkender de 3 scorekort som beskrevet under pkt. 1., samt juniors slagteknik og indstiller junior til storbaneprøve ved HGC Junior- og ynglingeudvalget, som afvikler storbaneprøven. 
 
Ynglinge (18-24 år) kontakter selv HGC Junior- og ynglingeudvalg for storbaneprøven og fremviser ligeledes 3 scorekort som beskrevet under pkt. 1. 

HGC Junior- og ynglingeudvalg kontakter junioren eller ynglingespillere direkte på mail med dato og tidspunkt for storbaneprøve. 
 
* (OBS: HUSK DGU Regelprøven skal være bestået inden storbaneprøven kan gennemføres)

 
4.
Junior / yngling gennemgår HGC Storbaneprøve. (Se info nedenfor)

HGC Junior- og ynglingeudvalget fastsætter dato for storbaneprøver og inviterer til prøven, når den ansvarlige træner har underrettet udvalget. 

Storbaneprøve: 
- Junior / yngling skal spille 9 huller på stor bane på max 2 timer med en voksenmarkør udpeget eller godkendt af HGC Junior- og ynglingeudvalg. 
- Junioren / yngling slår ud fra tee 39 dog tee 48 på Par 3 huller.
- Junior / yngling tildeles 3 ekstra slag på alle huller og skal opnå 14 stableford point for at bestå.
- Junior / yngling bedømmes ligeledes på spilletempo og regelkendskab på spillerunden. 
 
Scorekort fra storbaneprøven afleveres efterfølgende til HGC Junior- og ynglingeudvalget, som meddeler klubkontoret om ændring i spillerstatus og kontingentændring. Junior overgår fra kontingentgruppe 9 til 5,mens ynglinge bliver registreret med storbanetilladelse på samme kontingentgruppe (4.).
 
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970