Se adresse

* Samarbejde & Kommunikation

SAMARBEJDE & KOMMUNIKATION

SAMARBEJDE & KOMMUNIKATION

Junior- og ynglingeudvalget skal sikre et konstruktivt samarbejde og positiv kommunikation med juniorer/ynglinge, øvrige udvalg og bestyrelse i klubben, klubkontoret, trænerteamet og forældregruppen og internt i udvalget

Junior- og ynglingeudvalget er ansvarlige for alt kommunikation og information til juniorer, ynglinge og forældre. Spørgsmål i.f.m. junior- og ynglingearbejdet skal henvises til udvalget.

Ved enhver tvist i samarbejde og kommunikation som ikke kan løses af Junior- og ynglingeudvalget inddrages sportschefen.

JUNIORER & YNGLINGE

Junior- og ynglingeudvalget skal holde en tæt dialog med juniorer og ynglinge, for at sikre det attraktive træningstilbud i klubben og et godt socialt sportsmiljø.
Samarbejdet og dialogen består primært gennem personlig kontakt med juniorer og ynglinge for at få deres feed-back på træning og aktiviteter i klubben.
Det kan overvejes, om der årligt til sæsonafslutning skal gennemføres en skriftlig evaluering som udsendes på mail.
Alt kommunikation til juniorer og ynglinge foregår primært via afdelingens Facebookgruppe og sekundært via mail.

Til kommunikation via e-mail, anvendes altid de mailadresser som er angivet i Golfbox på spillerens stamkort.

UDVALGET

Alle medlemmer at Junior- og ynglingeudvalget skal bidrage til et positivt samarbejde i udvalget og give mulighed for de enkelte, at arbejde med de emner som har personlig interesse og hvor de enkelteltes kompetencer kommer bedst til gavn i juniorarbejdet.

Alle medlemmer af udvalget er ansvarlige for at holde hinanden opdateret på igangværende arbejdsopgaver.

Udvalget kommunikerer primært via personlig dialog på udvalgsmøder og sekundært på mail og privat Messenger gruppe.
Udvalget står selv for fordeling af alle interne opgaver i forbindelse med udvalgets arbejde.
Udvalgsformanden er ansvarlig for at evt. relevant information/beslutninger fra mail- eller Messenger korrespondance bliver tilført førstkommende beslutningsreferat fra udvalgsmøde.
 
ØVRIGE UDVALG OG BESTYRELSE I KLUBBEN

Junior- og ynglingeudvalget er ansvarlige for at sikre et konstruktivt samarbejde med de øvrige udvalg i klubben, hvor træning eller aktiviteter kan være sammenfaldende.
Junior- og ynglingeudvalget skal informere relevante parter om alle aktiviteter i Junior- og ynglingeafdelingen, som kan være til gene for øvrige medlemmer.

Kommunikation og samarbejde med klubbens bestyrelse går primært gennem sportschefen, som selv er medlem af bestyrelsen. Junior- og ynglingeudvalget kan vælge at invitere medlemmer af bestyrelsen til at deltage på et udvalgsmøde, hvis udvalget finder det relevant for dialogen om et relevant emne eller opgave.

Ved behov for kommunikation til alle klubbens medlemmer grundet aktiviteter i Junior- og ynglingeafdelingen, kontaktes klubbens webansvarlige, som sikrer information via HGC Hjemmeside og HGC Facebookgruppe til klubbens medlemmer.

KLUBKONTORET

Junior- og ynglingeudvalget samarbejder med klubkontoret om evt. spærring af starttider i.f.m. aktiviteter og omkring status på til- og afgang af junior- og ynglinge medlemmer i klubben.
Klubkontoret er ansvarlige for at skrive under ”Notater” på juniorens eller ynglingespillerens stamkort i Golfbox, hvis en junior eller ynglingespiller har bestået DGU Regelprøven.
Klubkontoret er ansvarlige for at videresende kopi af månedlige fakturaer på træneromkostninger til HGC Junior- og ynglingeudvalget til afstemning og budgetkontrol.
 
TRÆNERTEAMET

Junior- og ynglingeudvalget samarbejder med trænerteamet omkring den generelle træning, holdinddeling, træningstider, turneringshold og aktiviteter.

Den ansvarlige træner for juniorer og ynglinge inviteres til at deltage på alle udvalgsmøder. Træneren skal deltage på udvalgsmøder, hvis der er punkter på dagsordenen, som har relevans og kræver trænerens tilstedeværelse. Derudover vurderer træneren selv om han/hun ønsker at deltage på udvalgsmøderne.

Junior- og ynglingeudvalget og trænerteamet kommunikerer primært via udvalgsmøderne og mail og sekundært via personlig dialog i dagligdagen på golfanlægget.
 
FORÆLDREGRUPPEN

Junior- og ynglingeudvalget er ansvarlige for at føre en positiv, konstruktiv og oplysende kommunikation med forældregruppen til juniorer og ynglinge.

Overordnet informeres forældregruppen om indhold for en kommende sæson på forårets Kick-off arrangement. Der kommunikeres derudover primært med forældregruppen via afdelingens Facebookgruppe ”Helsingør Golf Club – Juniorafdelingen” og sekundært via mail. (Dertil anvendes mailadresser angivet på spillerens stamkort i Golfbox)

Hvis forældre ønsker at kontakte junior- og ynglingeudvalget, skal det ske ved personlig henvendelse eller på mail til junior@hgcgolf.dk 

Begge parter er forpligtet til at skabe et konstruktivt samarbejde, så alle opgaver i.f.m. junior- og ynglingearbejdet løftes i fælles flok. Det er en forudsætning for det attraktive træningstilbud og spændende udbud af aktiviteter for juniorer og ynglinge, at forældregruppen træder til, når der efterspørges om hjælp til træning, aktiviteter og turneringer.

 


 

Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970