Se adresse

* Opgaver

OPGAVER

HGC JUNIOR- OG YNGLINGEUDVALG

Opgaver

Den primære opgave for HGC Junior- og ynglingeudvalget består i at skabe et attraktivt og spændende sportstilbud for unge mellem 6 – 24 år. (Talent- og Elitespillere samt Paragolf undtaget)

  • Udvalget skal sammen med trænerteamet sikre nogle sjove, lærerige og velfungerende træningsforhold på alle niveauer, som motiverer og fastholder den enkelte i golfsporten.
     
  • Udvalget skal skabe og planlægge sportslige aktiviteter, som bidrager til et positivt fællesskab blandt de unge og som bidrager til individuel og fælles sportslig udvikling.
     
  • Udvalget skal motivere klubbens juniorer og ynglinge til at deltage i lokale og regionale golfturneringer som hold og individuelt. 
     
  • Udvalget skal sikre en god kommunikation og et godt samarbejde mellem klubben, juniorer, ynglinge og forældre.

Udvalget

Udvalget består primært af frivillige personer, som i sin fritid planlægger og afvikler junior- og ynglinge aktiviteter i Helsingør Golf Club.
Udvalget refererer til sportschefen og sportsudvalget i Helsingør Golf Club.


Udvalgsmøder

Udvalget mødes ca. 10-12 gange om året for at planlægge sæsonens træning, turneringer og aktiviteter. Datoer for møderne aftales løbende. Beslutningsreferater fra udvalgsmøder godkendes på mail af udvalgets medlemmer og sendes efterfølgende til sportschefen og bestyrelsesformanden af udvalgsformanden.
 
FUNKTIONSBESKRIVELSER

Udvalgsformand

Udvalgsformanden er den øverst ansvarlige for junior- og ynglingeudvalget og skal i samarbejde med udvalgets øvrige medlemmer, sportsudvalget og klubbens bestyrelse sikre, at arbejdet i junior- og ynglingeafdelingen lever op til Visionen, Missionen, Værdier, Formål og Mål.

Udvalgsformanden indkalder til udvalgsmøder med dagsorden og skal sekundært repræsentere udvalget på møder i sportsudvalget i Helsingør Golf Club. Sportsudvalget planlægger de strategiske målsætninger for junior- og ynglingearbejdet. Udvalgsformanden er ansvarlig for beslutningsreferater fra udvalgsmøder. 

Marketing- og sponsoransvarlige

Personen med ansvar for marketing og sponsorer, skal sikre, at afdelingens information- og markedsføringsmateriale til hver en tid er opdateret og retvisende i tryk og på HGC´s hjemmeside. Personen skal desuden sikre, at udvalget har en positiv og anerkendende kontakt til sponsorer tilknyttet afdelingen.

Personen er desuden ansvarlig for at indlæg til den lokale presse og opslag i afdelingens Facebookgruppe.

Turneringsansvarlige

Den turneringsansvarlige skal sikre, at junior- og ynglingeafdelingen inden sæsonstart får tilmeldt hold til DGU´s holdturneringer for juniorer og ynglinge.
Personen skal desuden holde sig opdateret på alle regionale DGU turneringer, som juniorer og ynglinge kan tilmelde sig individuelt. I samarbejde med de øvrige medlemmer af udvalget, sikres at alle juniorer og ynglinge løbende modtager information om kommende regionale turneringer med individuel tilmelding.

Personen er yderligere ansvarlig for i forældregruppen, at mobilisere holdkaptajner til alle hold som deltager i Holdturneringen og Danmarksturneringen for ungdom, samt sikre at holdkaptajner er fortrolige med opgaven og holde en løbende dialog og opfølgning med holdkaptajner og resultater fra alle turneringer.

Økonomi- og medlemsansvarlige

Den økonomi- og medlemsansvarlige er ansvarlig for udvalgets budget indeholdende alle aktiviteter i junior- og ynglingeafdelingen. Personen skal udarbejde et årsbudget og løbende foretage budgetkontrol for at sikre en positiv økonomi i afdelingen.
Ved likviditetsbehov udover det i budgettet anførte, skal den økonomiansvarlige på vegne af udvalget ansøge sportsudvalget/bestyrelsen om penge eller i samarbejde med øvrige i udvalget skaffe sponsorater.  

Personen er desuden ansvarlig for i samarbejde med klubkontoret, at holde sig opdateret på medlemmernes ind- og udmeldelser og sikre at trænerteamet har opdaterede holdlister.

Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970