Se adresse

* DGU Junior Green fee aftale

DGU JUNIOR GREENFEE AFTALE 
Siden 2003 har det været muligt for danske juniorer U19, at spille gratis eller til reduceret pris på danske golfbaner. 
 
Der skelnes mellem to forskellige aftaler.
 
1. Gratis greenfee for juniorerne

2. Én fuldt betalende voksen sammen med maksimum tre juniorer gratis, i daglig tale også kaldet "3 for 1".
 
Det skal præciseres, at der i aftalen med tre juniorspillere pr. fuld betalende voksen, er tale om maksimal (og ikke præcis) tre spillere pr. voksen. Det er derfor helt i orden, at der kun er en eller to juniorspillere i følgeskab med en fuld betalende voksen.

Det er op til den enkelte klub, selv at bestemme om de evt. vil give rabat til den betalende voksen, afhængig af om klubben der spilles i, er tilsluttet andre rabatordninger. 
 
* DGU anbefaler, at man ringer i forvejen og aftaler med den pågældende klub man besøger.  Nogle klubber kræver at der SKAL ringes i forvejen til klubben, når man ønsker at benytte denne   
   greenfeeaftale.
 
* Der kan forekomme tidspunkter på ugens dage, hvor der er begrænsninger fra klubbens side, som skal respekteres. Endvidere skal du huske altid at medbringe dit DGU kort ved spil på andre 
   baner.
 
En klubs juniorspillere kan godt spille i de klubber, der er tilmeldt en anden aftale, end den klubben selv er tilmeldt i. Ønsker man at besøge en klub i den anden ordning, skal man imidlertid betale efter aftalen om en fuldt betalende voksen pr. tre gratis juniorer. Det er så op til den enkelte klub, selv at bestemme om de evt. vil give rabat til den betalende voksen, afhængig af om klubben der spilles i, er tilsluttet andre rabatordninger.
 
Greenfee aftalen giver juniorerne i de tilmeldte klubber ret til greenfeefrit spil i de andre klubber, der er tilmeldt aftalen. Husk derfor altid at medbringe DGU-kortet ved spil på andre baner
 
Har klubben i forvejen et administrationsgebyr for bestilling af starttider, skal den gæstende klub betale dette, uanset hvilken aftale klubben er tilmeldt i. Eventuelle krav til handicap skal selvfølgelig være opfyldt.
 

Læs mere om hvilke klubber der er med i de enkelte aftaler på nedenstående link eller i PDF´en nedenfor. 

LINK
Klik her!

Helsingør Golf Club er en del af aftalen som tilbyder én fuldt betalende voksen og op til 3 juniorer U19 gratis. 
 

Klubber i DGU Junior Greenfee aftalen (35.1 Kb)
Helsingør Golf Club
Gl. Hellebækvej 73
DK - 3000 Helsingør
Tlf.: +45 4921 2970
CVR: 57033215
Klubkontoret
   
Administrator log ind
Helsingør Golf Club | Gl. Hellebækvej 73 | 3000 Helsingør | Tlf.: 4921 2970