Menu

Artikler

Handicap regulering efter det nye HCP system

Kære medlemmer, der er foretaget handicap regulering af samtlige spillere under 36, det betyder at 925 spillere er blevet berørt.

Her under kan du finde mere information om hvad du skal foretage dig. 

 

Her er et billede at reguleringerne: 

aarsrevi hgc

Der lå ved årsskiftet 44 scorekort som er tastet i systemet, men som ikke var bekræftet af markøren, undtagelsesvis har vi godkendt disse kort.

Desværre kan den enkelte spiller ikke se reguleringen i deres golfbox profil før 1 feb. derfor er der lagt en pdf fil i download kartoteket under handicap rapporter, med alle reguleringerne, husk du skal være logget ind, er du allerede det kan du blot klikke på dette link.

Her får du en forklaring fra Dansk Golf Union:

En årsrevision er en beregning af, om ens handicap ligger der, hvor det bør gøre med hensyntagen til de resultater, der er opnået i årets løb og det forventede handicap for den enkeltes handicapgruppe, som ens handicap ligger i.

Årsrevision foretages kun for medlemmer med handicap i handicapgrupperne 1-5 – se nedenstående skema.

Hcp.gruppe Handicap
1 Op til 4,4
2 4,5 – 11,4
3 11,5 – 18,4
4 18,5 – 26,4
5 26,5 – 36,0

For at et EGA Handicap kan komme med i en årsrevision kræves det, at der minimum indleveres fire scorekort i løbet af en sæson.

Er der indleveret færre end fire scorekort i sæsonen, anses handicappet ikke at afspejle medlemmets spillestyrke og handicappet fastlåses og vil ikke kunne reguleres før medlemmet har indleveret tre nye scorekort for at få ”låst” handicappet op igen.

Disse tre scorekort skal indleveres indenfor en periode på seks uger fra indlevering af første scorekort.

Et handicap der er blevet fastlåst, er ikke et officielt EGA Handicap, hvilket indebærer at medlemmet ikke vil kunne deltage i turneringer, hvor der kræves et officielt EGA Handicap.

Med hensyn til medlemmer der i hele 2012 har indleveret 4-7 scorekort, har vi siden indførelsen af den nye version af EGA Handicap Systemet overfor klubber og medlemmer fortalt, at de ved årsrevisionen 2012 ville få deres sluthandicap overført uændret til næste sæson som et officielt EGA Handicap.

EGA Handicap Systemet fordrer imidlertid, at der fra forrige sæson overføres det nødvendige antal scorekort, så det totale antal scorekort kommer op på otte, hvorefter der kan foretages yderligere beregning og eventuelt regulering.

Dette har vi besluttet først at indføre med virkning ved årsrevisionen 2013.

For medlemmer der i 2012 har indleveret otte eller flere scorekort gælder, at der vil blive foretaget beregning af, om deres sluthandicap ligger der, hvor det bør gøre i forhold til de resultater, de har opnået og det forventede handicap i de respektive handicapgrupper.

Resultatet af denne beregning vil kunne indebære, at ens sluthandicap ved årsrevisionen 2012 forbliver uændret eller reguleres enten op eller ned med maksimalt to i handicap.

Handicappet hæves dog ikke såfremt handicappet ultimo 2012 er lavere end primo 2012.

Alle får senest pr. 1. februar 2013 besked om resultatet af årsrevisionen i form af en besked fra det IT-system som klubben anvender, eller via email, hvis man har bedt om det.

Har man spørgsmål til resultatet af årsrevisionen, kan man henvende sig til handicapudvalget.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en årsrevision kan se ud:

aarsrevision-nyt-eks

Jeg har tidligere efter bedste evne forsøgt at forklare på hvilket grundlag der foretages en regulering. LÆS HER

På handicapkomiteens vegne
Steen Milandt