Spil-og-Spis den 19. juni 2017

Foursome Stableford - Par 3-banen    
    Point
Kim Ryan Hansen - Erna Røssel 25
André Tock - Birgit Oldin (13 slag) 22
Ulrik Dupont - Helle Sandager (20 slag) 22
Knud Trolle Larsen - Dorte Hjertstedt 21
Heidi Kryger - Heidi Kjær 20
Jan Wilman - Gerda Irene Stege 18
Jørgen Kring - Pernille J. Franseska Struer (16 slag) 17
Jeanette Stensbirk - Jette Melbye (16 slag - højest hcp.) 17
Peter Stæhr - Bettina Arnoldi 16
Resultater – Spil-og-Spis den 14. august – foursome på par 3-banen
1. Karin Fabrin Larsen og Annette G. Mejnholt 22 point
2. Heidi Kjær og Lillian Nielsen 21 point
3. Jan-Erik Larsen og Maria Elisabeth Sørensen 20 point lavest hcp.
4. Jytte Burkal og Jane Hansen 20 point
5. Lis Alminde og Dorte Hjerstedt 19 point
6. Susanne Kring og Brian Nielsen 18 point
7. André Tock og Jannie Nielsen 17 point lavest hcp.
8. Jørgen Kring og Susanne Andersen 17 point
9. Kent Zebitz og Kirsten Overgaard 17 point
10. Anne Brown Frandsen og Steen Winthen Nielsen 16 point lavest hcp.
11. Jan Christiansen og Hanne Møller 16 point
12. Mette Plum og Jacob Duun-Christensen 15 point lavest hcp.
13. Else Kartou og Kim Stege 15 point

 

 


daendenosv