Sportsafdelingens Værdier og leveregler, holdmålsætning.

{slider=title="Vores værdier, målsætning og leveregler "open="false"  class="icon"}

Værdier

Respekt

§ Igennem bedre kendskab til hinanden respekterer vi, at vi er forskellige og har forskellige behov
§ Vi bevarer den gode tone og siger tingene som vi oplever dem

Fællesskab

§ Vi vil hinandens bedste
§ Vi inviterer alle med – store, små og på tværs af alder og køn

Engagement

§ Vi er åbne overfor inputs
§ Vi prioriterer klubaktiviteter og vores elitematcher

Ambitioner

§ Vi gør de indsatser der skal til for at nå vores mål
§ Vi støtter hinanden i bestræbelserne på at nå vores mål

daendenosv