Danmarksturneringen for Damer, herrer, junior-subelite og elitespillere Helsingør Golf Club

Udtagelseskriterier for alle Divisions hold i HGC

Spilleniveauet op til divisionsweekenden, skal dokumenteres med resultater i turneringer.

Turneringer udenfor HGC vægtes generelt højere end klubmatcher/Elitematcher.

Alle spillere skal i ugerne op til divisionsmatch/udtagelses dato, indlevere mindst 2 scorekort fra turnering, elitematcher eller en EDS runde i HGC. EDS runder er kun i tilfælde af at man ikke kan spille elitematch. Seperate udtagelses matcher kan sættes op for de forskellige hold, hvis dette findes nødvendigt af SU. Datoerne skal meldes ud senest 10 dage før denne match finder sted af holdkaptajnen.

Alle skal have et EGA HCP på udtagelsesdagen.

Udtagelsen til de forskellige hold vil ske senest på følgende datoer (datoer forud for DT weekender)

  • Xxx
  • Xxx
  • Xxx

Udtagelseskriterier i forbindelse med finalespil og på 1. og 2. hold.

Vi stiller altid med stærkeste hold. Ved tvivl kan der arrangeres udtagelsesrunder forud for udtagelse.

Udtagelseskriterier for junior og ynglinge

Resultat fra turneringer eller elitematch i HGC

Spillerens historik og erfaring har indflydelse på udtagelsen

Alder i forhold til spilniveau tages i betragtning

Social kompetence

Træningsflid

Udtagelseskriterier for seniorer, veteraner og super veteraner

Resultat fra turneringer eller EDS-runde i HGC

Spillerens historik og erfaring har indflydelse på udtagelsen

Træningsflid

Ansvarsfordeling mellem Sportschefen, holdkaptajner og træner

Sportschefen Heidi Carlsen har ansvar for udtagelse af spillere til de enkelte hold i samarbejde med Head-Pro Magnus Landström, klub-Pro Nikolaj Nissen og holdkaptajner

Holdkaptajnerne har ansvar for alt administration i forbindelse med håndtering af indmeldelse af spillere/afrapportering af resultater mm. i forbindelse med afholdelse af divisionsweekender.

Holdkaptajnerne har ansvar for kommunikation til spillere på eget hold mellem turneringerne og på selve turneringsdagene.

Det er desuden holdkaptajnens ansvar at følge op på eventuelle bemærkninger til spillere såfremt Head-pro har noget at bemærke. Eksempelvis manglende arrangement i forbindelse med træning, deltagelse i arrangementer m.m.

daendenosv