Sportslige beslutninger – herunder udtagelseskriterier 

Ansvarsfordeling 

Sportsudvalget har det overordnede ansvar for at fastlægge retningslinjerne for udtagelse af spillere til klubbens divisionshold. Klub Pro’en og Elitechefen udtager på baggrund af retningslinjerne klubbens bedste hold. 

Retningslinjer for udtagelse af spillere til: 

* Alle divisionshold 

Vi stiller som udgangspunkt altid med stærkeste hold. 

Det vil sige, at spillere, som ikke har deres daglige gang eller træner i klubben, godt kan blive udtaget til de bedste herre- og damehold 

Det kan/skal i så fald være en spiller, som ud fra aktuelt spille- og resultatmæssigt niveau utvetydigt vil kunne forstærke holdet. 

* Alle spillere skal have et EGA Handicap på udtagelsesdagen. 

* Resultat fra turneringer, Elitematcher, eller EDS-runder fra HGC eller andre baner, fra indeværende sæson samt resultater fra udtagelsesmatcher. 

* Træningsflid & engagement. 

* Spillernes erfaring og historik 

* Holdindstilling og bidrag til det sociale fællesskab 

* Ved tvivl kan der arrangeres udtagelsesrunder forud for endelig udtagelse 

NB! Udtagelseskriterierne gælder også i forbindelse med finale-/oprykningsspil 

Holdkaptajnernes rolle 

* Kommunikation til spillere på eget hold mellem turneringerne og på selve turneringsdagene. 

* Administrative opgaver i forbindelse med holdmatcher.

   Det vil sige holdkort, indberetning af resultater mm. 

* Formidling af resultat/matchforløb 

* Opfølgning i forhold til de enkelte spillere ved fx: 

o Manglende engagement i forbindelse med træning 

o Manglende deltagelse i arrangementer 

o Dårlig opførsel i forbindelse med matcher

 

Udtagelsen til de forskellige hold vil ske senest på følgende dato - 10. Juni 2018

Datoer for udtagelses / iagtagelses matcher for anden Divisionsrunde er 

5. Juni Kl. 15:00 

8. Juni Kl. 15:00

 

daendenosv