Velkommen til HGC´s Seniorgolf´s sider
Det er alvor – men det er tilladt at grine
For medlemskab klik og udfyld
Logo seniorgolf  

Helsingør Seniorgolf, der i år taget hul på sin sjette sæson,
har haft nogle primære mål.

1. At fordoble det medlemstal fra 60 da vi startede til 120.
2. På tre år. at blive Danmarks sjoveste klub i klubben for seniorer.
Første mål er nået, andet mål kan du selv bedømme ved at blive medlem.

Formandsberetning:

Der er tre vigtige elementer i en god sæson for Helsingør Seniorgolf. Det skal være godt vejr om mandagen. Humøret skal også være godt, og så skal der være nok penge i kassen.

I 2015 blev to af disse elementer opfyldt. Humøret var igen godt, og der var nok penge i kassen, men til gengæld valgte vejret at drille lidt mere, end vi er vant til, men alligevel var der igen stor tilslutning til vores turneringer hver mandag med stigende interesse for også at nyde sport og samvær på Par 3 Banen.

Vi synes i bestyrelsen, at der var lidt for mange hovsa ændringer i klubbens spilleplaner, som ramte vores tider. Her har vi fået lovning om opstramning fra den nye bestyrelse, som i det hele taget har givet udtryk for en positiv holdning til seniorgolfen. Det er også blevet bemærket, at vores medlemmer altid er parat med frivillig indsats, når klubben har brug for det. Det er meget værdifuldt.

Sæsonen sluttede vi af med tre vinterarrangementer, som alle blev udsolgt.

I den kommende sæson vil vi fortsætte efter samme mønster som sidste år, hvor vi prøvede at afvikle forskellige turneringsformer. Det gør vi igen. Det betyder også, at vi specielt omkring turneringer, hvor der spilles som par eller hold, har brug for en skærpet disciplin, da det her giver meget store problemer, når man ikke kan overholde sin tilmelding. Vi vil appellere til, at den, der melder afbud, selv prøver at finde en ”substitut”, så der ikke går skuddermudder i planlægningen af turneringsafviklingen.

I det hele taget håber vi, at I så vidt muligt vil holde de starttider, I bliver tildelt, da det fortsat er bestyrelsens holdning, at det er vigtigt, at vi spiller forskellige fra gang til gang, og at der ikke pludselig opstår den situation, at en spiller står alene og venter forgæves ved 1. teested.

I vil alle modtage en opdateret medlemsliste i nær fremtid, så I kan give besked til jeres medspillere, hvis I er akut forhindret i at møde frem – og meget gerne også til de turneringsansvarlige, som kan findes på golfbox.

I den kommende sæson forsøger vi os for første gang med en udlandsrejse. Omkring 50 medlemmer drager til Polen den 8. juni. En overvældende og dejlig tilslutning. For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at denne aktivitet ikke påvirker klubbens regnskab, men udelukkende dækkes af deltagernes betaling.

I år får vi for første gang besøg af seniorerne fra Nivå Golfklub til en venskabsmatch, som vi håber at kunne gøre en til succes, som det var det, da vi besøgte dem sidste år.

Vi skal også besøge Gilleleje i venskabsmatch allerede i juni. Vi håber, mange vil deltage på deres flotte bane, som til denne sæson skal have fået en helt ny politik omkring banens frygtede rough. Altså være blevet hurtigere og lettere at spille.

For at give plads til flere spillere på Helsingørs 18 hullersbane har klubben besluttet, at intervallet mellem tiderne skæres ned med et minut. Der er altså nu ni minutter mellem hver tid, og det understreger behovet for at holde et godt tempo. Så tænk over det, hvor det er muligt. Husk bl.a. at placere jeres vogne rigtigt, når I skal putte og husk at vente med at skrive scorekort, indtil der er tid, mens der slås ud på næste teested.

I bestyrelsen overvejer vi at give valg af teested frit i den kommende sæson. Forstået på den måde, at herrerne selv vælger, om de spiller fra hvid, gul eller rød. Og helt tilsvarende med damerne. Selvfølgelig vil det påhvile hver enkelt at sikre, at handicap er meddelt rigtigt i golfbox.

Vi tror først og fremmest, det vil være til glæde for nogle af herrerne, som ikke har noget imod at forkorte turen lidt, og vi tror også, at det generelt vil give et højere tempo på banen. Vi vil gerne her i dag høre, om I har kommentarer, indvendinger eller anbefalinger af dette system. Derefter træffer vi en afgørelse. Måske med udvalgte datoer i årets løb som forsøgsdatoer.

I en del klubber har man allerede skiftet tee-steds farverne ud med numre. Det har givet langt større variation i valg teested.

Så mange er ordene i den formelle beretnings. Nu glæder vi os bare til at komme ud på banen hver mandag og lave nogle fine resultater.

Jeg skal til slut gøre opmærksom på, at vi har lagt en ny minifolder med de vigtigste oplysninger om klubbens aktiviteter med mere ud på bordene , så I kan have en lommen, når I går hjem – og siden i jeres bag,   når I går på banen i årets løb.

Nan Ankjær
Formand
Helsingør Seniorgolf

Alle informationer om Helsingør Seniorgolf vil fra den nye sæson også fremgå af vores opslagstavle ved indgangen til omklædningsrummene.
De vil også være at finde i Seniorgolfs del af klubbens hjemmeside, det er her hvor du er lige nu.
Vi glæder os til sæsonstart
daendenosv