Velkommen til HGC´s Seniorgolf´s sider
Det er alvor – men det er tilladt at grine
For medlemskab klik og udfyld
Logo seniorgolf  

Helsingør Seniorgolf, der i år taget hul på sin sjette sæson,
har haft nogle primære mål.

1. At fordoble det medlemstal fra 60 da vi startede til 120.
2. På tre år. at blive Danmarks sjoveste klub i klubben for seniorer.
Første mål er nået, andet mål kan du selv bedømme ved at blive medlem.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Helsingør Seniorgolf mandag den 2. maj 2016 kl. ca. 13.30 efter åbningsmatch og frokost


Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formandens beretning

3.   Regnskab til godkendelse regnskabet kan hentes her

4.   Fastsættelse af indskud/kontintingent , Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 250 kr.

5.   Forslag fra medlemmer og bestyrelse

     Bestyrelsen har ingen forslag.

     Eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 

     Send forslag til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Foreningens kasserer, Anne Jæpelt, er stoppet i HGC og genopstiller ikke.

     Bestyrelsen forslår valg af Ingelise Sørensen.

     På valg er Mads Teilmann og Jørn Kristoffersen. Begge er parat til  genvalg

7.  Valg af revisor og revisor suppleant

     Bestyrelsen foreslår Christa Aalund.

8.  EventueltOBS: Medlemmer kan selvfølgelig deltage i generalforsamlingen uden forudgående deltagelse i åbningsmatch og frokost.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, som har indbetalt kontingent kr. 250 før generalforsamlingen på foreningens konto.Alle informationer om Helsingør Seniorgolf vil fra den nye sæson også fremgå af vores opslagstavle ved indgangen til omklædningsrummene.
De vil også være at finde i Seniorgolfs del af klubbens hjemmeside, det er her hvor du er lige nu.
Vi glæder os til sæsonstart
daendenosv