Velkommen til HGC´s Seniorgolf´s sider
Det er alvor – men det er tilladt at grine
For medlemskab klik og udfyld
Logo seniorgolf  

Helsingør Seniorgolf, der i år taget hul på sin sjette sæson,
har haft nogle primære mål.

1. At fordoble det medlemstal fra 60 da vi startede til 120.
2. På tre år. at blive Danmarks sjoveste klub i klubben for seniorer.
Første mål er nået, andet mål kan du selv bedømme ved at blive medlem.

Handicap regler, for alle turneringer i klubben.

For at lette arbejdet med at taste korrekte scores efter senior, Ophelia og holgers turneringer, bedes alle som har tilmeldt sig til turneringen i Golfbox og har været ude og spille på dagen, om af aflevere deres scorekort, ønsker man ikke sin score registreret kan man blot skrive NR på kortet.

Har du tilmeldt dig turneringen, og ikke har mulighed for at deltage, så slet dig fra turneringen, samtidig med at du sletter din tid i golfbox.

Efter de nye handicap regler er følgende gældende, også for de 3 klubber i klubben som arrangerer "tællende" turneringer.

TÆLLENDE RUNDE (QUALIFYING ROUND)
En tællende runde er enhver runde (inkl. NR) i en tællende turnering eller en runde som før start er registreret som EDS.

REGULERING AF HANDICAP
Systemet vil regulere dit handicap afhængigt af den tællende score du afleverer.
Reguleringen af handicappet træder i kraft umiddelbart efter runden, uanset om scoren er indtastet i et IT system.
Du er forpligtet til at kende dit nøjagtige handicap på alle tidspunkter (se også "Delt ansvar" nedenfor). 
En tællende runde skal altid registreres ved at aflevere et scorekort, uanset om dit handicap skal forøges, sænkes eller forblive det samme.
Scorekortet skal afleveres til turneringsafholderen eller klubben umiddelbart efter den tællende runde. 

Hvis du afleverer en score i din bufferzone reguleres dit handicap ikke. Hvis du afleverer en score under din bufferzone skal handicappet forøges, mens scores over bufferzonen resulterer i en sænkning af dit handicap 

DELT ANSVAR –SPILLEREN OG KLUBBEN (HANDICAPKOMITÉEN)

For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af EGA Handicapsystemet er det afgørende, at alle involverede påtager sig ansvaret for en retfærdig regulering af handicap.
Hver spiller er i sidste ende ansvarlig for sit handicap og for eventuelle ændringer, der er nødvendige i forhold til regulering i forbindelse med tællende runder.


Alle informationer om Helsingør Seniorgolf vil fra den nye sæson også fremgå af vores opslagstavle ved indgangen til omklædningsrummene.
De vil også være at finde i Seniorgolfs del af klubbens hjemmeside, det er her hvor du er lige nu.
Vi glæder os til sæsonstart
daendenosv