Billed visning af foreslåede ændringer på hullet 3
 

Kort Beskrivelse af ændringer


Her skal der fjernes jord på fairway således at man undgår det blinde 2. slag. Jorden bruges til at bygge en ny green op. Greenen jævnes mere ud og trækkes lidt ind bag ved søen. Der kan eventuelt laves en stensætning ned mod søen. 

 
 
 
daendenosv