Ophelia

 

Nyt fra Ophelias bestyrelse

April 2017

 

Kære medlem af Ophelia

Ophelias generalforsamling:

Den 3. april 2017 fik Ophelia afholdt den årlige generalforsamling. Vi fik i den forbindelse sagt pænt farvel til bestyrelsesmedlem Berit Hansen, som er fratrådt posten 1 år før hendes valgperiode udløber. Vi vil endnu en gang takke Berit for den store indsats hun har ydet, mens hun har været en del af bestyrelsen. Vi kunne samtidig præsentere Mette Thorngaard som nyt bestyrelsesmedlem i den resterende valgperiode. Vi glæder os til samarbejdet med Mette.

Ophelias kasserer Ulla Ring genopstillede og blev valgt. Ophelias revisor Christa Aalund genopstillede og blev valgt. Ophelias revisorsuppleant Marianne Rosenquist genopstillede og blev valgt. Tillykke med Jeres genvalg, vi glæder os ligeledes til det videre samarbejde med Jer. 

Nye vedtægter:

På generalforsamlingen foreslog bestyrelsen en ændring til vedtægternes § 4. Her er noteret, at ”præmierne uddeles i 3 lige store grupper efter handicapinddeling”. Bestyrelsen foreslog, at dette ændres til, at ”præmierne uddeles i 2 lige store grupper efter handicapinddeling”. Forslaget blev vedtaget, og de nye vedtægter vil snarest blive lagt på Ophelias hjemmeside.

Kontingent for 2017:

Det årlige kontingent for 2017 forbliver uændret på kr. 350. Hvis du endnu ikke har indbetalt kontingentet, så kan du nå det endnu. Indbetalingen sker til Ophelias kasserer Ulla Ring på bankreg.nr. 2313 kontonr. 6266 170 759. Husk at oplyse navn samt DGU nummer.

Sæson 2017 banker på døren:  

Turneringsprogrammet for 2017 blev uddelt ved generalforsamlingen. Det er ligeledes udsendt pr. mail, og lægges på Ophelias hjemmeside, facebookside samt lægges i damernes omklædningsrum i golfklubben.

I bestyrelsen er vi blevet enige om, at vi ikke skal leve af at spille golf, og derfor mener vi at enkelte turneringer godt kan bestå af lidt sjov og ballade – bare et par stykker. Ved disse turneringer bliver man selvfølgelig ikke reguleret. Det er i programmet anført ud for de turneringer der er tale om.

Den første Ophelia turnering der afvikles onsdag den 5. april, og to af de sidste i september tæller kun som en 9 hullers turnering – det har noget at gøre med, at de der spiller om eftermiddagen ikke kan nå en hel runde, uden at have pandelygten på grundet årstiden. I kan stadig spille 18 huller, men det er kun forni der vil tælle. Det fremgår ligeledes af programmet.

Vi har et par turneringer der kræver en makker. Det er i programmet anført ud for hvilke turneringer, så alle kan se, at de selv skal sørge for at finde en makker.

Vi har to turneringer hvor vi kun har eftermiddagstider. Den ene dag skyldes, at der samme dag afholdes Kronborg Masters. Den anden dag skyldes, at der er et firma der har købt sig ind med greenfee, og da det betyder en indtægt til Helsingør Golfklub på ca. 40.000 kr., så vi har sagt ok for dette. Hvis det senere viser sig, at firmaet melder fra, så får I selvfølgelig besked om, at der vil være formiddagstider til rådighed alligevel.  

Ved lige / ens score har vi valgt en ny fremgangsmåde. I stedet for, at vægten lægges på bedste bagni, sidste 6, sidste 3 osv., så lægges vægten på laveste handicap.  

Nye teemarkeringer:

Så er der kommet nye teemarkeringer – tal i stedet for farver. Skiftet skulle gøre, at der kommer et bedre flow på banen. Langt størstedelen af Ophelias medlemmer har et handicapindeks der betyder, at de skal spille fra teemarkering 48. Vi har enkelte – ganske få faktisk, der efter deres handicapindeks skal spille fra teemarkering 51 (det er dem der har et indeks under 11,2).

For rent teknisk at kunne sætte turneringer op i golfboks, har vi valgt – efter rådgivning fra Golfbox, at ALLE Ophelias medlemmer slår ud fra teemarkering 48 - også de få der normalt skal slå ud fra 51. Det betyder, at de få der normalt skal slå ud fra 51 skal huske, at ændre deres teemarkering til 48, når de printer deres scorekort ud.

Vi har dog indsat en enkelt turnering i programmet, hvor bestyrelsen har fastsat teemarkeringen til 56/51. Det er lidt ligesom før i tiden hvor vi valgte, at nogle skulle slå fra blå tee, og andre fra gul tee ved en bestemt turnering.

Nyt vedr. Eclectic:

Årets Eclectic kommer til at foregå på en anden måde end det plejer. I stedet for, at de der ønsker at deltage indbetaler 50 kr., så ændres det til, at ALLE Ophelias medlemmer automatisk er med, og det koster ikke noget. Vi er blevet enige om, at Ophelia godt kan afholde udgiften til de præmier, der skal udleveres ved sæsonens afslutning. 

Herudover bliver det automatisk indtastet, så vi hver især ikke skal skrive det manuelt ind i mappen efter hver runde. Man skal blot sørge for, at scorekortet afleveres efter runden.

Rent teknisk er det dog ikke sikkert, at vi kan få den første gang eclectic fra spilledagen den 5. april registeret i systemet, men vi vil gøre vores bedste for at det lykkes.

Brug Ophelias facebookside:

Så skal vi opfordre til, at jer der bruger facebook i dagligdagen, også gør brug af Ophelias egen facebookside der hedder Ophelia HGC. Gå ind og anmod om optagelse. Ophelias facebookside kan bruges til andet end info om Ophelia. Mangler I en at spille med, gå i biffen eller andet med, vil I ud og spille på en anden bane og have andre med, eller har I noget I skal have solgt der kan glæde andre, så kan facebooksiden jo også bruges til det.

Månedligt nyhedsbrev fra HGC:

Helsingør golfklub har indført udsendelse af et månedligt nyhedsbrev, og de eftersøger gode og sjove historier eller situationer fra banen – også fra os i Ophelia. Tag gerne billeder hvis I oplever noget, I mener der skal deles med andre i golfklubben. I kan evt. sende mig (Ann Hansen) et par linjer plus billeder, så sørger jeg gerne for, at det kommer videre til golfklubbens nyhedsbrev. Hvis I selv vil sende indlæg til golfklubbens nyhedsbrev, så kan disse sendes direkte til Steen Milandt på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træning for Ophelias medlemmer:

Golftræner Brian Højgaard Jensen tilbyder træning til Ophelias medlemmer om torsdagen i tidsrummet kl. 17.00 – 18.00. Prisen er kr. 125,- for 1 times undervisning pr. gang. Træningen foregår i første omgang fra april måned og indtil sommerferien. Træningen bestilles via golfbox under kurser. Vælg protrainer, og derefter træning for Ophelia.

Ønsker man denne træning – sammen med andre Ophelia medlemmer – kan man betale på to måder. Enten kan man betale med sit almindelige betalingskort (visakort,dankort m.v.) når man booker tiden via golfbox. Man kan også købe et værdikort hos enten Brian selv eller via receptionen. Der er til 3 gange træning på det værdikort man køber, altså til en samlet pris på kr. 375,-. Dette værdikort kan så bruges som betalingsmiddel, når man booker sin Ophelia træning via golfbox.

I forhold til holdstørrelser, så skal der være minimum 4 tilmeldte til Ophelias træninger, før det gennemføres. Hvis der ikke er nok tilmeldte til en Ophelia træning, gennemføres træningen ikke, og beløbet for træningen vil derfor ikke blive trukket fra ens Ophelia værdikort. Der kan maks. være 8 tilmeldte pr. gang. Er der yderligere spørgsmål til denne træning, kan man kontakte Brian direkte.   

     

Med disse ord ønskes I alle en fantastisk golfsæson.

På bestyrelsens vegne

Ann Hansen