formanden til web

Formandens beretning:

Et tilbageblik på sæson 2016:

Ved sidste generalforsamling fik vi en ny sammensat bestyrelse, og som bestyrelseskolleger har vi matchet hinanden godt. Alle har haft hver deres opgaver at sørge for.  For enkelte af os var det nyt at være med, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en stor mundfuld man siger ja til. Det kan jeg personligt selv skrive under på!

Igennem sidste sæson fik vi meget ros for vores arbejde i bestyrelsen, og det skal I have mange tak for. Det giver os endnu mere energi til at arbejde videre med formålet, nemlig at arbejde på det bedste for Ophelia.

I sæson 2016 kom vi op på 114 Ophelia medlemmer, og der kom en del nye medlemmer til. Det er dejligt at se, at vi kan samle så mange i en forening, og i særdeleshed i et fællesskab, og vi vil gerne have endnu flere medlemmer i Ophelia - og hvordan vi får det, vil jeg komme ind på lidt senere. 

Der var enkelte af de ”nye” Ophelia medlemmer, som sidste år stillede en del praktiske spørgsmål til bestyrelsen. Der var bl.a. en der ikke vidste, at man skal tilmelde sig Ophelias matcher i turneringsmodulet. En anden vidste f.eks. ikke, at der ved hul 17 er opsat en kasse ved stien, indeholdende de ting der skal bruges ved måling af tættest på hullet. Og sådan dukkede der flere praktiske spørgsmål op fra ”nye” Ophelia medlemmer.

Og de har jo ret, for hvis ingen fortæller dem om de praktiske ting, hvordan skal de så vide det?

Med baggrund heri har bestyrelsen nu udarbejdet folderen ”Velkommen som nyt medlem i Ophelia”. Folderen indeholder alle de praktiske oplysninger man som Ophelia medlem har brug for at vide. Folderen vil blive tilsendt og uddelt til alle der melder sig ind i Ophelia. Så tak fordi I stiller os spørgsmål, eller kommer med nye gode ideer.

I sidste sæson oplevede vi, at Ophelias tider blev ”frigivet” før tid, så andre spillere kunne booke tiderne. Vi har drøftet denne problematik med sekretariatet som selvfølgelig beklager, at det har fundet sted. Sekretariatet vil være meget opmærksomme på dette fremadrettet.

I 2016 havde Ophelia en forrygende sæson med mange gode matcher.

Vi kan bl.a. se tilbage på turneringen Pink Cup, der blev spillet til fordel for kræftens bekæmpelse. En turnering der blev en stor succes, for alle pladser blev fyldt op, og på selve dagen opstod der kø på terrassen i tilfælde af afbud. Ophelia fik indsamlet kr. 19.230,-. På landsplan var der 104 golfklubber der afholdte en Pink Cup turnering, og på landsplan blev der i alt indsamlet kr. 3.285.000. Vi kan være stolte af, at have bidraget til denne indsamling.

I 2016 fik vi afholdt vores venskabsmatch med Fredensborg og Hornbæk, og Ophelia gav de andre bank og vandt.

Vi sluttede Ophelias onsdagssæson 2016 af med et brag af en afslutning – hvis vi selv skal sige det. Vi fik opført et super flot modeshow af Butik Jørgensen & Co – modellerne var selvfølgelig fra Ophelias egne rækker, og så lånte vi lige et par flotte mandlige modeller – dem ”fangede” vi ude på terrassen.

Udover denne flotte afslutning, så fik vi alle i Ophelia den gestus, at hvis vi handler i Jørgensen & Co, så får vi 20 % i rabat. Jeg ved, at vi er mange der allerede har benyttet os af denne mulighed – det kan vi se på hylderne hjemme i skabet. Det er et flot tilbud, der er værd at huske.

Den sidste turnering i sæson 2016 var vores nissematch på par 3 banen. Det var en rigtig hyggelig dag, og vi fik to af klubbens søde mænd – Kenneth og Johannes, til at stå på hul 7 i ført fuld julemandskostume, og servere gløgg de to gange vi rundede dem. Bagefter var der juleafslutning med julefrokost i klubhuset, og for nogle af de tilstedeværende udviklede det sig til en ren julefrokost – jeg nævner ingen navne, men det var hyggeligt og meget sjovt.

Vi havde en del sponsorer i sæsonen 2016, som bidrog med mange flotte præmier undervejs. Det er vi selvfølgelig glade for, og vi har igennem vinteren arbejdet for, at få de fleste af sponsorerne til at fortsætte deres bidrag i 2017.

Så alt i alt var 2016 en god sæson, og sæson 2017 banker nu på døren.

Igennem de sidste mange måneder, har repræsentanter fra bestyrelsen holdt en del møder på tværs af Helsingør Golfklub. Der sker mange nye tiltag i Golfklubbens regi, og da Ophelia er en forholdsvis stor klub i klubben, inviteres vi med til en del møder.

Vi har bl.a. deltaget i et møde med Nyspillerudvalget og en repræsentant fra DGU. Nyspillerudvalget ønsker at etablere et tættere samarbejde med klubber i klubben, herunder Ophelia. Helsingør golfklub arbejder ihærdigt for at få nye medlemmer, men det kræver også en del at fastholde dem efterfølgende, så de bliver her i Helsingør.

Dansk Golf Union har den tanke, at det er nemmere at forlade en forening end et fællesskab – og for DGU er klubber i klubben et stort fællesskab.

Hvordan får vi så flere medlemmer bl.a. her i Ophelia?

Der er mange muligheder, men det er nu aftalt, at Nyspillere (dem der før kaldtes kaniner), følges hen til de respektive klubber i klubben, når de er klar til det ift. deres handicapindeks. Vi kan så fortælle dem om Ophelia, og invitere dem med i en af Ophelias matcher – en af de dage hvor vi har middag efterfølgende, så de kan se om Ophelia er noget for dem. For som jeg har sagt før, så kan det for mange kræve et stort mod, hvis man selv skal henvende sig til Ophelia, hvis man ikke kender nogen i forvejen.

Den anden kategori er Nye spillere – altså spillere der melder sig ind, og som har spillet før. Når de melder sig ind i Golfklubben, får Ophelias bestyrelse automatisk en besked om, at der er et nyt kvindeligt medlem. Herefter tager vi selv kontakt, og fortæller dem om Ophelia. Sekretariatet sørger for at sende Ophelias materiale til nye kvindelige golfspillere, der melder sig ind i golfklubben.

Ved velkomstmøder og diverse temadage for alle nye spillere i golfklubben, deltager Ophelia også med en repræsentant. Alle disse tiltag giver forhåbentligt endnu flere medlemmer i bl.a. Ophelias fællesskab.

Sæson 2017:

I bestyrelsen er vi blevet enige om, at vi ikke skal leve af at spille golf, og derfor mener vi, at enkelte turneringer godt kan bestå af lidt sjov og ballade – bare et par stykker. Ved disse turneringer bliver man selvfølgelig ikke reguleret. Det er i programmet anført ud for de turneringer der er tale om.

Den første Ophelia turnering på onsdag, og to af de sidste i september tæller kun som en 9 hullers turnering – det har noget at gøre med, at de der spiller om eftermiddagen ikke kan nå en hel runde uden at have pandelygten med grundet årstiden. I kan stadig spille 18 huller, men det er kun forni der vil tælle. Det fremgår ligeledes af programmet.

Vi har et par turneringer der kræver en makker. Det er i programmet anført ud for hvilke turneringer, så alle kan se, at de selv skal sørge for at finde en makker.

Vi har to turneringer hvor vi kun har eftermiddagstider. Den ene dag skyldes, at der samme dag afholdes Kronborg Masters.

Den anden dag skyldes, at der er et firma der har købt sig ind med greenfee, og da det betyder en indtægt til Helsingør Golfklub på ca. 40.000 kr., så vi har sagt ok for denne ene formiddag. Hvis det senere viser sig, at firmaet melder fra, så får I selvfølgelig besked om, at der vil være formiddagstider til rådighed alligevel.   

Ved lige / ens score har vi valgt en ny fremgangsmåde. I stedet for, at vægten lægges på bedste bagni, sidste 6, sidste 3 osv., så lægges vægten på laveste handicap.   

Så er der kommet nye teemarkeringer – tal i stedet for farver. Skiftet skulle gøre, at der kommer et bedre flow på banen. Langt størstedelen af Ophelias medlemmer har et handicapsindeks der betyder, at de skal spille fra teemarkering 48. Vi har enkelte – ganske få faktisk, der efter deres handicapindeks skal spille fra teemarkering 51 (det er dem der har et indeks under 11,2).

For rent teknisk at kunne sætte turneringer op i golfboks, har vi valgt – efter rådgivning fra Golfbox, at ALLE Ophelias medlemmer slår ud fra teemarkering 48 - også de få der normalt skal slå ud fra 51. Det betyder, at de få der normalt skal slå ud fra 51 skal huske, at ændre deres teemarkering til 48, når de printer deres scorekort ud.

Vi har dog indsat en enkelt turnering i programmet, hvor bestyrelsen har fastsat teemarkeringen til 56/51. Det er lidt ligesom før i tiden hvor vi valgte, at nogle skulle slå fra blå tee, og andre fra gul tee ved en bestemt turnering.

Årets turneringsprogram er tilgængelig på Ophelias hjemmeside, facebookside og er lagt i damernes omklædningsrum. Herudover udsendes det på mail.

Årets Eclectic kommer til at foregå på en anden måde end det plejer – og det er selvfølgelig aftalt med Marianne og Annette.

I stedet for, at de der ønsker at deltage indbetaler 50 kr., så ændres det til, at ALLE Ophelias medlemmer automatisk er med, og det koster ikke noget. Ophelia dækker udgiften til de præmier der skal uddeles sidst på sæsonen. Herudover bliver det automatisk indtastet, så vi hver især ikke skal skrive det manuelt ind i mappen efter hver runde. Man skal blot sørge for, at scorekortet afleveres efter runden. Der udsendes en mail om den ændrede fremgangsmåde til alle Ophelias medlemmer.

Så skal jeg opfordre til, at jer der bruger facebook i dagligdagen, også gør brug af Ophelias egen facebookside der hedder Ophelia HGC. Gå ind og anmod om optagelse. Ophelias facebookside kan bruges til andet end info om Ophelia. Mangler du en at spille med, gå i biffen eller andet med, vil du ud og spille på en anden bane og have andre med, eller har du noget du skal have solgt der kan glæde andre, så kan facebooksiden jo også bruges til det.

Så kan jeg oplyse, at Helsingør golfklub har indført udsendelse af et månedligt nyhedsbrev, og de eftersøger gode og sjove historier eller situationer fra banen – også fra os i Ophelia. Tag gerne billeder hvis I oplever noget, I mener der skal deles med andre i golfklubben. I kan evt. sende mig et par linjer plus billeder efterfølgende, så sørger jeg gerne for at det kommer videre til golfklubbens nyhedsbrev.

Som sagt i indledningen, så er der en del ting at se til for bestyrelsen. Men arbejdet betaler sig, når vi møder Jer - Ophelias medlemmer - som virker glade for at være en del af fællesskabet.

For os handler Ophelia ikke kun om golf, det handler også om at få skabt og fastholde et fællesskab, hvor vi kan have nogle gode oplevelser sammen.

Det er i hvert til fald det der driver mig, så tak fordi I er som I er. Det er en stor glæde, at være en del af Ophelia.

Ann Hansen

Formand f. Ophelia