Midlertidig Lokal Regler for Helsingør Golf Club

1. Spil med lejeforbedring.

Lejeforbedring

1. ”En bold, der ligger på noget tætklippet areal through the green, må løftes uden straf og renses. Før bolden løftes, skal spilleren markere dens position. Efter at have løftet bolden skal spilleren placere den på et sted inden for et scorekort fra og ikke nærmere hullet, end hvor den oprindeligt lå, som ikke er i en hazard eller på en green

En spiller må kun placere bolden én gang, og den er i spil, når den er blevet placeret (Regel 20-4). Hvis bolden ikke kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, gælder Regel 20-3d. Hvis bolden, når den placeres, kommer til hvile på det sted, hvor den placeres, og efterfølgende flytter sig, er der ingen straf, og bolden skal spilles som den ligger, medmindre bestemmelserne i en anden Regel gælder. 

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, eller flytter bolden på nogen anden måde, såsom at rulle den med en kølle, pådrager han sig ét straffeslag

Note: ”Tætklippet areal” betyder ethvert areal på banen, herunder også stier gennem rough, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere. 

_____________________________________________________________________

*STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL: 

Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag. 

*Hvis en spiller pådrager sig den almindelige straf for overtrædelse af denne Lokale Regel, er der ingen yderligere straf efter den Lokale Regel.”

2. frit drop fra energi DK´s markeringer.

Markeringer opsat af Energi DK er at betragte som ikke flytbare forhindringer og giver lempelse efter regel 24 - 2 og 25-1

IKKE-FLYTBAR FORHINDRING # 24 - 2

a. Til gene for spillet

En ikke-flytbar forhindring er til gene for spillet, når en bold ligger i eller på forhindringen, eller når forhindringen er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold liggear på greenen, er en ikke-flytbar forhindring på greenen yderligere til gene for spillet, såfremt den er på puttelinjen. Ellers er en forhindring på spillelinjen ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

UNORMALE OVERFLADEFORHOLD # 25-1

a. Til gene for spillet

Unormale overfladeforhold er til gene for spillet, når en bold ligger i eller berører en sådan forekomst, eller når forekomsten er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving. Hvis spillerens bold ligger på greenen, er et unormalt overfladeforhold på greenen yderligere til gene for spillet, såfremt det er på puttelinjen. Ellers er sådanne forekomster på spillelinjen ikke i sig selv en gene for spillet efter denne Regel.

Note: Komiteen kan lave en Lokal Regel, der fastsætter, at gene for en spillers stance fra et unormalt overfladeforhold ikke i sig selv anses som gene efter denne Regel.

b. Lempelse

Undtagen når bolden er i en vandhazard eller i en parallel vandhazard, må spilleren tage lempelse for gene fra et unormalt overfladeforhold som følger:
(i) Through the green: Hvis bolden ligger through the green, skal spilleren løfte bolden og droppe den uden straf inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse. Det nærmeste punkt for lempelse. må ikke være i en hazard eller på en green. Når bolden droppes inden for én køllelængde fra det nærmeste punkt for lempelse., skal bolden først ramme en del af banen på et sted, som ikke har nogen gene fra forekomsten, og som ikke er i en hazard eller på en green.

Bolden må renses, når den er løftet efter Regel 25-1b.

(Bold, der ruller til et leje, hvor der er gene fra den forekomst, der blev taget lempelse for – se Regel 20-2c (v)).

Undtagelse: En spiller må ikke tage lempelse efter denne Regel, hvis (a) det er tydeligt, at det er praktisk taget umuligt at udføre slaget på grund af gene fra noget som helst andet end et unormalt overfladeforhold, eller (b) hvis gene fra et unormalt overfladeforhold kun ville opstå gennem anvendelse af et klart urimeligt slag eller en unødvendigt abnorm stance, sving eller spilleretning.

3. Nedfaldent løv

På de huller på banen hvor der er samlinger af nedfaldent løv, betragte disse område som areal under reparation. Regel 25.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at for at spilleren kan betragte sin bold som tabt i samlingen af blade/AUR og dermed få lempelse uden straf, skal den være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i samlingen af blade/AUR.


daendenosv