Regionsgolf


Klubben har i 2018 tilmeldt 5 regionshold til sjællands regionen de 5 rækker kan ses i menuen til venstre.

Tilmelding til at spille på et hold foregår i første omgang på golfbox. LINK

Retningslinjer for tilmelding.

Frit for alle med fuldt medlemskab, et EGA hcp og som har HGC som hjemmeklub at melde sig,

OBS. Fleksmedlemmer/hverdagsmedlemmer kan ikke deltage.

Udtagelses kriterier.

  1. Spillere med laveste EGA handicap, stabilitet i spillet og med hulspils-erfaring.
  2. Brutto trup på max. 8 herrer og 3 damer  i hver række.  – I sæsonen kan spillere tages i betragtning til holdet, hvis de opfylder kriterierne
  3. Hold til hver turnering udtages 7 dage før turneringsdatoen af Træner teamet.

A Række hold med hcp grænser min. begge køn 4,5

B Række hold med hcp grænser min. begge køn 11,5

Senior hold med aldersgrænser ned af på 50 år for herre og damer

Veteranhold er aldersgrænse ned af 60 år for herre og damer.

Holdkaptajn

Holdlederens primære opgave vil være at koordinere, og fungere som kaptajn i matchen.
Kampkort udskrives / udfyldessom afleveres til matchleder, er der ingen, kontaktes holdkaptajn på modstander holdet og hold opsætning skrives, efter end match underskrives kampkort og resultatet indtaster af hjemmeklubben, så hurtigt som muligt, eller sendes/afleveres kampkortet til koordinatoren for regions golf, "Peter Thomsen Hansen"  som sørger for den videre formidling, resultatet skal være tastet senest første mandag efter spilledagen, eller taber hjemmeholdet 1-0

Kreterier for deltagelse A-B-C-D rækkerne

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

En spiller må gerne spille i forskellige rækker.

Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer, veteraner og superveteraner kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil.
Professionelle samt spillere, der deltager i DGU’s divisionsrækker kan ikke deltage i Regionsgolf – dog kan spillere i DGU’s kvalifikationsrækker uden begrænsninger deltage i de indledende runder såvel som slutspil.

Kreterier for Senior
Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i SA-, SB- og SC- rækkerne.
Deltagere i SD-rækken skal have et hcp. i intervallet 18,5 til 36. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for deltagelse på holdet og for startrækkefølgen blandt herresinglerne. Dog kan spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen tillade spil i efterfølgende uge.

Kreterie Veteraner (V-rækker)
Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i VE-, VA-, VB- og VC rækkerne.
Deltagere i VD-rækken skal have et hcp. i intervallet 18,5 til 36. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for deltagelse på holdet og for startrækkefølgen blandt herresinglerne. Dog kan spillerens korrekte EGA-handicap om fredagen tillade spil i efterfølgende uge.

Kreterie Super Veteran (SV-rækker)
Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles fra scratch i SVA- og SVB-rækkerne.En spiller kan deltage i de turneringer den pågældende er kvalificeret til.
Ved skift fra et lavere til et højere rangeret hold inden for Senior- og Veteranrækkerne er der ingen begrænsninger.
Ved skift fra et højere til et lavere rangeret hold er der én spilledags karantæne.
Karantænen skal forstås på den måde, at spilleren først kan spille på klubbens lavere rangerende hold, når det højere rangerende hold har færdigspillet én kamp, hvor den pågældende spiller ikke har deltaget.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. Seniorer, Veteraner og Super-Veteraner, kan uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
En spiller kan alene repræsentere sin klub på ét hold i samme række i puljespil som i slutspil.


Note
Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker, og et seniorhold og et veteranhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et Super Veteran hold og ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangeret hold i slutspilkampene.

Professionelle samt spillere, der deltager i DGU’s divisionsrækker kan ikke deltage i Regionsgolf – dog kan spillere i DGU’s kvalifikationsrækker uden begrænsninger deltage i de indledende runder såvel som slutspil.

Link til regionens hjemmeside

daendenosv