Som det blev nævnt på seneste medlemsmøde, så har bestyrelsen besluttet at øge ressourcerne på kontoret med henblik på at forbedre åbningstiden og dermed medlems- og gæstebetjeningen.
Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen til vores nye team på kontoret.

Teamet vil bestå af:

• Heidi Carlsen, der ansættes som ”anker” af klubkontoret
• Dorte Boldsen
• Anna H. Schmidt
• Jonathan Gøth Rasmussen

Vi søger fortsat en ny timeansat bogholde, men opgaven varetages i den mellemliggende periode af vores gode revisorteam fra Kallermann revision.
Overdragelsen er i fuld gang, og vi håber, at det nye team er endeligt på plads i midten af september, hvorefter kontortiderne normaliseres og øges.

Vi takker for jeres forståelse i overdragelsesperioden, og vi håber og er sikre på, at I vil tage godt imod vores nye team.
I samme moment skal der lyde en stor tak og held og lykke til Rikke og Charlotte, der søger nye udfordringer.