Bestyrelsen har besluttet at der skal sættes fokus på golfetikette og ordensregler i HGC, og har nedsat et udvalg til at igangsætte initiativer, der kan fremme kulturen i vores klub på disse områder.

Du kan læse mere om udvalget og give dine ideer, kommentarer og synspunkter her eller gå til menuen “BANE INFO” “KLUB & ORDENSREGLER” “Nyt udvalg vedr orden og etikette”.