Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer!

Foreløbig status på Driving Range og hul 10

Det er også et passende tidspunkt at gøre foreløbig status for vores store projekter: Driving Range og hul 10, der nu er færdige og Masterplanen.

Det HAR været et stort projekt at etablere hul 10 og Driving Range, og som jeg sagde under åbningen den 8. Juni, så var vejret absolut ikke en medspiller. Men takket være en fantastisk indsats af ansatte, frivillige og fleksible og dygtige samarbejdspartnere, så kunne det lade sig gøre.

Bekymringerne var mange under vejrs i projektet. Men jeg er glad for at kunne oplyse, at de foreløbige opgørelser for projektets samlede økonomi vurderes at holde sig inden for den ramme, som blev forhandlet på plads med EnerginetDK. Det gælder også de ekstraudgifter, som vi har besluttet at påtage os – eksempelvis til rullegræs. Godt arbejde!

Status vedrørende beslutningen om Masterplanen

Som jeg nævnte på medlemsmødet i aftes, så SKAL vi fortsat investere i banen for fortsat at værne om den dejlige klub, og det flotte baneanlæg som vi har. 

Bestyrelsens vision for banen er konkretiseret i Masterplanen. Den er blevet til i samarbejde med medlemmer og udvalg, og den repræsenterer – efter bestyrelsens opfattelse – den rigtige vision for banen i HGC. Banen skal udvikles – som vores bedste aktiv – og det skal den forblive mange, mange år endnu. Men vi lytter også!

Masterplanen har også skabt mange bekymringer blandt medlemmerne. Bliver projektet ”for stort” og sker der ”for meget på én gang”? Bliver økonomien for stram for det enkelte medlem og for klubben som helhed? Mange af den type spørgsmål har bestyrelsen lyttet sig til i de seneste måneder.

Samtidigt har vi i bestyrelsen overvejet projektets samlede økonomi. På baggrund af medlemmernes samlede udsagn, og bestyrelsens samlede vurdering, har vi derfor besluttet, at beslutningen om vedtagelsen af Masterplanen udskydes i minimum 1 år. 

Hermed giver vi klubben ”et pusterum” for store projekter, og dermed en fortjent chance for at nyde det ny fantastiske vi har skabt. Hertil kommer, at bestyrelsen gives mulighed for at konsolidere klubbens økonomi og sparemere op til finansieringen af Masterplanen, når den på et tidspunkt lægges frem til medlemmerne til vedtagelse. Men det bliver altså tidligst i efteråret 2019 eller foråret 2020, at det samlede beslutningsgrundlag præsenteres. 

Efter moden overvejelse i bestyrelsen er vi enige om, at det er den rigtige beslutning. Som jeg nævnte på medlemsmødet i aftes, så vil denne konsolidering forhåbentligt også betyde, at bestyrelsen kan præsentere en samlet finansieringsmodel, med en meget lille eller måske helt uden ekstraordinær indbetaling fra medlemmerne. Det er under alle omstændigheder vores intention.

Bestyrelsen har derfor igangsat en revurdering af vores budgetter for resten af 2018 og 2019 med henblik på at konsolidere og dermed styrke vores økonomi. Vi skal spare mere op!

Det er dog vigtige for mig at fastholde, at bestyrelsens vision for banen, den forandrer sig ikke, men beslutningen om implementeringen, den udskyder vi!

Bedre medlems- og gæsteservice

Vi har også travlt i det daglige. Klubkontoret har – sammen med shoppen – været meget pressede i forhold til at yde den service, som vi gerne vil. Vi har derfor besluttet at styrke vores medlems- og gæsteservice ved to initiativer.

Vi øger bemandingen på Klubkontoret med endnu en timeansat ressource. Tag godt imod Anna, som jo også er ens af vores dygtige elitespillere.

Samtidigt fokuserer vi på, at alle større gæstegrupper og firmaer får en god, sikker og effektiv service, når de besøger Helsingør Golf Club. Derfor introducerer vi nu en ny og forbedret indsats for modtagelse og værtsskabet ved ansættelse af ”et fast anker” til virksomheder, større gæstegrupper, gunstarts m.v. 

Vi håber, at alle hurtigt vil mærke disse forbedringer og tiltag.

Sidst men ikke mindst, så håber jeg, at alle får en god sommer, og at vi ses til Helsingør-ugen i august.