Generelle nyheder fra HGC

"Elkabel-spøgelset forvandlet til udvikling af banen"

Bestyrelsen har nu indgået en aftale med Energinet.dk om elkablet, der skal forbinde elforsyningen i Danmark og Sverige.

Arbejdet går i gang i uge 7. Det betyder at hul 1-9 vil være lukket fra mandag 13.2 og 3 uger frem.

Efter snart 2 års dialog med Energinet.dk, har bestyrelsen som lejer af golfbanens arealer, landet en samlet aftale med Energinet.dk. Aftalen regulerer betingelserne for at Energinet.dk nedlægger et 132 kV kabel gennem golfbanen. Bestyrelsen har under det lange forløb arbejdet for at projektet - som vi ikke kunne komme uden om - skulle vendes til, at blive starten på en videreudvikling af vores smukke bane. Det er lykkedes med den aftale der er indgået.

Kabelføringen

Det nye 132 kV kabel, som faktisk er 6 kabler med en diameter på omkring 20 cm, , skal fra stranden ved Højstrup gennem vores bane og derfra videre langs Klostermosevej til tranformerstationen ved Løvdalsvej. Bestyrelsen valgte fra starten at gå konstruktivt ind i dialogen med Energinet.dk, for at finde en linjeføring som ville gøre reetableringen overskuelig. kabelforinglille

 Ved klik på billedet kan du se den samlede linjeføring

Kablerne lægges i en dybde på mindst 1,40 meter. Kablerne vil for nogle strækninger blive gravet ned og for andre strækninger trukket gennem underboringer. Underboringer er mange gange dyrere at udføre end nedgravninger, men anvendes der, hvor det samlet set er den bedste og måske eneste løsning. Underboringen mellem 2. og 5. dametee er aftalt for at undgå nedgravning i fairway på de 2 huller. Tilsvarende er underboringen under hul 3 og 4 valgt for at undgå nedgravning på tværs af de 2 huller.

Tidsplan

Bestyrelsen har krævet at arbejdet med maskiner på banen skal ske udenfor den primære sæson. Det vil sige at der arbejdes fra november til april. Arbejdet kommer til at strække sig over denne og næste vinter. I de kommende uger gennemføres

underboringen fra dametee på hul 2 til dametee på hul 5. Hvis tiden tillader det, gennemføres underboringen under Gl Hellebækvej og Ejler Jensens Vej også inden arbejdet stopper for denne vinter. Hullerne som der bores fra tildækkes inden sæsonen starter. Resten af arbejdet gennemføres i perioden november 2017- april 2018.

Aftalen med Energinet.dk

Det vigtigste i aftalen handler om, hvorledes Energinet.dk skal aflevere arealerne efter underboringer/nedgravninger. Fra starten har bestyrelsen krævet, at arealerne der berøres skal afleveres i fuldstændig samme stand som før arbejdet påbegyndes. 
Bestyrelsen har endvidere krævet en kompensation for det driftstab der må forventes i projektperioden.

Der har været en fælles forståelse mellem HGC og Energinet.dk om, at opgaven med at bringe arealerne helt tilbage i den oprindelige stand, bedst varetages af klubbens greenkeepere med bistand som klubben hyrer. Der har også været en fælles forståelse af, at der hvor nedgravningen markant påvirker banen, vil reetablering kunne kombineres med forbedringer af banen. Endelig har bestyrelsen tænkt ønsket  om at få udviklet en langsigtet udviklingsplan for hele banen ind i det samlede projekt.

Aftalen betyder at Energinet.dk afleverer arealerne planet jævnt med råjord, formet efter klubbens anvisninger. Klubben færdiggør herefter reetableringen som vi ønsker den, og dette finansieres af Energinet.dk. De 2 steder på banen hvor denne arbejdsdeling har størst betydning er hul 10 og driving range. Aftalen betyder at vi får mulighed for at udvikle hul 10 til et bedre hul og får anlagt et helt nyt teested, hævet til et højere niveau og trukket ud til vejen. Driving Range er planlagt nivelleret så man fra udslagsstederne kan se hvor alle slag lander, og med et nyt og inspirerende design udformet af en banearkitekt.

Masterplan for banen

Bestyrelsen har som det er meldt ud i flere sammenhænge banen som højeste prioritet de kommende år. Det handler både om fastholdelse af den spillekvalitet som vi har oplevet de seneste sæsoner, men også ambitionen om at udvikle banen så en god golfoplevelse i Helsingør kan blive endnu bedre. En styret og for medlemmerne gennemsigtig udvikling af banen kræver en plan, som alle er bekendt med. Derfor har bestyrelsen,som formanden orienterede om på generalforsamlingen og på nytårskuren, besluttet, at jubilæumsåret også skal fejres med, at vi får udarbejdet en masterplan for udvikling af banens layout indenfor de rammer som vores areal nu muliggør.

Aftalen med Energinet.dk har givet os gode forudsætninger for udvikling af en masterplan for banen, som samtidig tager hånd om de ting der sker omkring elkablet. At få udviklet en sådan masterplan kræver en professionel banearkitekt.

På den ekstraordinære generalforsamling den 28. marts, vil mulighederne og processen for sådan en masterplan blive præsenteret af den banearkitekt, som bestyrelsen har valgt til arbejdet. I vil også her kunne høre om hvordan klubbens medlemmer får mulighed for at komme med input til dette arbejde.


 

daendenosv